Mobiele menu

VIMP GIZ Kraamzorg op maat

Projectomschrijving

Doel

Uit het ZonMw-project GIZ Kraamzorg op maat bleek dat met deze methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) in de kraam intake meer psychosociale thema’s worden besproken dan in de reguliere intakes bij de drie pilot kraamzorgorganisaties. Vooral thema’s die gerelateerd zijn aan de aanstaande moeder en aan de gezinsomgeving worden meer besproken. Cliënten waarderen de intake met GIZ hoger dan zonder deze wijze van intake.

Aanpak

Met deze VIMP beogen we de handelingsbekwaamheid van intakers en kraamverzorgenden, in het gebruik van de GIZ Kraamzorg bij gezinnen met een migratie achtergrond te vergroten.

Verwachte resultaten

Hierdoor verwachten we dat de kraamzorg beter in staat zal zijn om cliënten met een migratie-achtergrond te bereiken, zorgbehoeften beter te signaleren en samen met de client te kunnen beslissen hoeveel en welke invulling van kraamzorg nodig is. Daarvoor ontwikkelen we samen met gebruikers en clienten een 'bijsluiter' bij de in het primaire project ontwikkelde en geteste GIZ Kraamzorg.  

Meer over kraamzorg

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Uit het ZonMw-project GIZ 'Kraamzorg op maat' kwam naar voren dat met de GIZ methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) in de intake meer psychosociale thema’s worden besproken dan in de reguliere intakes bij de drie pilot kraamzorgorganisaties. Ook waardeerden clienten een intake met de GIZ hoger dan een gesprek zonder inzet van de GIZ. Bij clienten met een migratie-achtergrond ervaren de kraam intakers echter nog onzekerheid over het gesprek aan de hand van de GIZ. Met deze VIMP beogen we de handelingsbekwaamheid van intakers en kraamverzorgenden, in het gebruik van de GIZ bij gezinnen met een migratie achtergrond te vergroten. Hierdoor verwachten we dat de kraamzorg beter in staat zal zijn om cliënten met een migratie achtergrond te bereiken, zorgbehoeften beter gesignaleerd worden en samen wordt beslist hoeveel en welke invulling van kraamzorg nodig is. Samen met intakers en kraamverzorgenden ontwikkelen we een 'bijsluiter' bij de GIZ Kraamzorg over de toepassing ervan bij anderstaligen en clienten met een migratie-achtergrond.

Kenmerken

Projectnummer:
2090700041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. R.M. Vink
Verantwoordelijke organisatie:
TNO