Mobiele menu

VIMP I: Animatievideo Inclusief Online Vergaderen & VIMP II: Geweldloze Communicatie voor Mensen met een Visuele en Visueel-Auditieve Beperking

Dit project is een vervolg op het onderzoek ‘De impact van de coronamaatregelen op het psychosociaal welbevinden van mensen met een visuele of visueel-auditieve beperking’ (COVID-19 programma, AG3). De uitkomsten van dit onderzoek zijn producten die bijdragen aan een beter psychosociaal welbevinden voor mensen met een visuele of visueel-auditieve beperking (V(A)B).

In werkpakket I wordt een animatievideo ontwikkeld om het thuiswerken voor mensen met V(A)B zoveel mogelijk te stimuleren en in het bijzonder het online vergaderen zo inclusief mogelijk te maken. Met deze video krijgt men inzicht in hoe het is om online te vergaderen met V(A)B en tips om het online vergaderen inclusiever te maken.

In werkpakket II worden bestaande GC-trainingen inclusief gemaakt voor mensen met V(A)B, zodat zij kunnen profiteren van het communiceren volgens het gedachtengoed van GC. Dit willen we bewerkstelligen door richtlijnen te ontwikkelen voor GC-trainers om hun training inclusief te maken voor mensen met V(A)B.

Bij het ontwikkelen van de verschillende producten wordt gestreefd naar oplossingen met een duurzaam karakter om ook van kracht te kunnen zijn als de coronacrisis voorbij zou zijn.

Dit project deed onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op het welbevinden van blinden, slechtzienden en doofblinden. De onderzoekers creëerden een panel van 11 mensen om te onderzoeken wat voor impact de coronatijd had op hun welbevinden. Een aantal bevindingen werd uitgewerkt tot prototypes, waaronder het thema thuiswerken. Alle panelleden gaven aan dat het thuiswerken veel voordeel voor hen had. Tijdens de lockdown ontdekten blinden en slechtzienden hoeveel energie en tijd reizen naar het werk kostte. Ze willen graag blijven thuiswerken. Gelukkig is tegenwoordig hybride werken de norm bij veel bedrijven en organisaties. Maar het thuiswerken bracht ook nadelen met zich mee. Online vergaderen is niet altijd inclusief. Blinden en slechtzienden hebben soms meer tijd of een andere benadering nodig om te begrijpen wat er wordt gezegd. Zo is bijvoorbeeld de functie scherm delen niet toegankelijk, en spraaksoftware is lastig als er iets in de chat wordt gezegd en de spreker tegelijkertijd iets zegt.

Video inclusief online vergaderen

De onderzoekers hebben een aantal tips uitgewerkt en voorgelegd aan ervaringsdeskundigen. Ook hebben zij reeds bekende tips vanuit andere organisaties meegenomen. Om de tips bekend te maken bij hun doelgroep, hebben ze ervoor gekozen om een animatievideo te maken. De video is bedoeld voor voorzitters en andere deelnemers in een online vergadering zonder visuele beperking. De animatievideo moet bewustwording en empathie creëren. Betrokkenen bij het maken van de video zijn de Oogvereniging, expertisecentra Visio en Bartiméus en ervaringsdeskundigen. Ook het UWV deed een bijdrage, vanuit hun rol als experts op het gebied van werken met een beperking. Er zijn sessies georganiseerd met verschillende groepen rondom de vraag ‘wat vinden jullie van de inhoud, vorm en de toegankelijkheid?’. Er is ook sound design aan de video toegevoegd, zodat ook een blinde een indruk krijgt van wat er op het beeld getoond wordt. Voor doofblinden hebben de onderzoekers ook het script online gezet. De video kan worden ingezet voor blinden en slechtzienden om te delen met mensen met wie ze een online meeting hebben.

De video is onlangs gelanceerd op de ZieZo-beurs voor blinden en slechtzienden en werd heel positief ontvangen. De video zorgde voor bewustwording en was een eyeopener voor mensen zonder visuele beperking. Ervaringsdeskundigen vonden de inhoud van de video heel herkenbaar. De tips in de video zijn ook voor mensen met een auditieve beperking interessant. Visio en Bartiméus gaan de video verspreiden onder hun cliënten en zorgprofessionals. Naast de video, is ook een workshop ‘inclusief online vergaderen’ ontwikkeld voor HR-managers van organisaties die aan de slag willen met inclusief hybride werken.

Training Geweldloze Communicatie

In de periode dat 1,5 meter afstand de norm was in de coronapandemie was dit extra lastig voor blinden, slechtzienden en doofblinden. Voor die tijd ervoer deze doelgroep ook al problemen met goed afstand houden, maar er ontstonden meer conflictsituaties tijdens de pandemie. Dat ontmoedigde hen om naar buiten te gaan, ze gingen met minder plezier en meer stress boodschappen doen of niet meer alleen. Geweldloze Communicatie (GC) is een passende en effectieve manier om met zulke conflictsituaties op constructieve wijze om te gaan. Met behulp van de VIMP worden bestaande GC-trainingen op toegankelijkheid onderzocht en verbeterd. Vanuit die inzichten, willen de onderzoekers richtlijnen ontwikkelen voor GC-trainers, hoe zij hun trainingen inclusiever kunnen maken voor blinden en slechtzienden. Er bestaan al veel GC-trainingen, maar niet specifiek voor deze doelgroep. De eerste pilottraining gaf al veel inzichten die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van de richtlijnen. Daarnaast hebben de onderzoekers als doel om deze bevindingen in te zetten om de drempel voor deelname aan GC-trainingen te verlagen voor zowel de visueel beperkte deelnemer als de GC-trainer, zodat ook blinden en slechtzienden beter kunnen leren omgaan met conflictsituaties die ontstaan als gevolg van het niet (goed) kunnen zien van een ander.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430422210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MO Hartendorp
Verantwoordelijke organisatie:
Saxion Hogescholen