Mobiele menu

Vimp Transitieroutes van Opleiding naar Werk in het hoger onderwijs

Projectomschrijving

Het project 'Transitieroutes van Opleiding naar werk in het hoger onderwijs" heeft zich gericht op hbo jongeren met ondersteuningsbehoefte bij hun overgang van opleiding naar werk. Het project is met vier hbo instellingen, jongeren en jongerenorganisaties uitgevoerd en heeft geleid tot een manifest met aanbevelingen, een flyer met tips en tricks voor jongeren en een publicatie van KBA Nijmegen en ECIO over de gewenste doorlopende begeleidingsstructuur in regionale samenwerking: de Transitieroute hbo. Op 23 juni 2022 zijn deze producten gepresenteerd aan de ministeries van OCW, SZW en VWS en is minister Dijkgraaf hierover met jongeren in gesprek gegaan. In dit implementatieproject gaan we de ontwikkelde producten breed verspreiden en beleidsmakers benaderen om te komen tot de gewenste beleidsmaatregelen zodat betere voorwaarden worden gecreëerd en meer hbo jongeren succesvol de overgang van opleiding naar werk kunnen maken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project 'Transitieroutes van Opleiding naar werk in het hoger onderwijs" heeft zich gericht op hbo jongeren met ondersteuningsbehoefte bij hun overgang van opleiding naar werk. Het project is met vier hbo instellingen, jongeren en jongerenorganisaties uitgevoerd en heeft geleid tot een manifest met aanbevelingen, een flyer met tips en tricks voor jongeren en een publicatie van KBA Nijmegen en ECIO over de gewenste doorlopende begeleidingsstructuur in regionale samenwerking: de Transitieroute hbo. Op 23 juni 2022 zijn deze producten gepresenteerd aan de ministeries van OCW, SZW en VWS en is minister Dijkgraaf hierover met jongeren in gesprek gegaan. In dit implementatieproject gaan we de ontwikkelde producten breed verspreiden en beleidsmakers benaderen om te komen tot de gewenste beleidsmaatregelen zodat betere voorwaarden worden gecreëerd en meer hbo jongeren succesvol de overgang van opleiding naar werk kunnen maken.

Kenmerken

Projectnummer:
10280022210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.A. Raaijman
Verantwoordelijke organisatie:
KBA Nijmegen