Mobiele menu

VIMP – Versnellingsprogramma Duidingen – project 2

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en ZE&GG werken samen om afgeronde zorgevaluaties sneller te duiden en de resultaten in de richtlijnen te krijgen. Met deze VIMP worden uitkomsten van geselecteerde kansrijke afgeronde zorgevaluaties geduid in richtlijnen.
Het doel is om vijf kansrijke afgeronde zorgevaluaties te duiden, waar relevant op te nemen in de richtlijn en te starten met de implementatie van de onderwerpen die in de richtlijnen zijn gekomen. De genoemde kansrijke afgeronde studies worden geselecteerd door het Kennisinstituut, uit afgeronde studies van het programma Doelmatigheidsonderzoek vanaf 2012, die gekoppeld kunnen worden aan een richtlijn. De richtlijnmodules die geüpdatet worden, zullen worden gepubliceerd op de Richtlijnendatabase en zijn daarmee beschikbaar voor alle direct betrokken wetenschappelijke verenigingen. Bij elke module wordt een implementatieplan gemaakt.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project is om de resultaten van 25 veelbelovende doelmatigheidsstudies van ZonMw versneld te duiden en waar relevant op te nemen in een richtlijnmodule. Van de 25 geselecteerde studies leidden 14 studies (14/25, 56%) tot een nieuwe of herziene module, waarvan twee studies in nieuwe modules (2/14; 14%), zes modules werden herzien met beleidsverandering (6/14; 43%) en zes modules werden herzien zonder beleidsverandering (6/14; 43%).

Daarnaast worden een aantal aanbevelingen gegeven om in de toekomst de resultaten van doelmatigheidsstudies sneller in de richtlijnen terecht te laten komen. Er is nu geen tot onvoldoende verbinding tussen de onderzoekers en richtlijnontwikkelaars. Deze verbinding zou versterkt moeten worden door werkprocessen anders in te richten. Ook moet er aandacht worden besteed aan wat als passend bewijs wordt gezien. Ofwel op voorhand vaststellen wat voor bewijs nodig is om de bewijskracht te verhogen en wanneer er dan voldoende bewijs beschikbaar is.

Kenmerken

Projectnummer:
1033012210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Leereveld MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten