Mobiele menu

Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly (Co-LIVING)

Projectomschrijving

Dit project speelt in op verbetering van het welzijn van ouderen door de ontwikkeling van een social community. Het probeert de psychosociale achteruitgang en sociale uitsluiting van ouderen die nu nog gezond zijn, te voorkomen.

Doel
Het doel is het ontwikkelen van een innovatief Social Community netwerk (SOCO-net) voor ouderen. Door middel van draadloze verbinding en interactie kunnen ouderen onderling en met anderen communiceren, onafhankelijk van tijd en plaats. SOCO-net is gebaseerd op een innovatief Social Community netwerk dat verschillende op ICT gebaseerde diensten, gericht op sociale interactie en zorg, welzijn, begeleiding en monitoren van mobiliteit, integreert.

Doelgroep
Het project richt zich op de grote groep (redelijk) gezonde ouderen die actief in het leven staan en zelfstandig participeren. Deze specifieke doelgroep is gekozen om te voorkomen dat zij de het grootste gedeelte van hun tijd thuis doorbrengen waardoor zij fysieke, psychologische en psycho-sociale belemmeringen kunnen krijgen.

Producten

Titel: Several presentation about Co-Living
Titel: SOCO-NET: Social Care Community Network
Titel: Co-Living Social Community for Elderly
Titel: Active Ageing: Innovations, Market, and EU Initiatives
Titel: Co-Living
Titel: Co-Living
Titel: 8th World Congress on Active Ageing
Link: http://www.wcaa2012.com
Titel: Co-Living – Successfully increasing socialisation among elderly
Titel: the adoption of Co-Living project results
Titel: Social Network for Elderly
Titel: AAL de Brug Tussen Ouderen & Technologie
Titel: Co-Living: Innovative end-user driven ICT platform for active social living
Titel: Welfare and care technology
Titel: The value of role models in design of social media for elderly
Titel: Proxies for Privacy in Ambient Systems
Titel: Utvikler egen «app» for aktive elder
Link: http://viover60.no/2012/06/11/utvikler-egen-app-for-aktive-eldre/
Titel: Towards the Personalization of CAPTCHA Mechanisms based on Individual Differences in Cognitive Processing
Titel: Webtool for AAL Business cases – calculate the benefits of your innovation
Titel: Security for Diversity: Studying the Effects of Verbal and Imagery Processes on User Authentication Mechanisms
Titel: Modeling Users on the World Wide Web based on Cognitive Factors, Navigation Behavior and Clustering Techniques
Titel: Embracing Cognitive Factors and Fuzzy Logic in Adaptive Interactive Systems
Titel: Data-driven User Profiling to Support Web Adaptation through Cognitive Styles and Navigation Behavior
Titel: Supporting Adaptive Interactive Systems with Semantic Markups and Human Factors
Titel: Proposing a Fuzzy Adaptation Mechanism based on Cognitive Factors of Users for Web Personalization
Titel: Pensjonist-app som behandling
Link: http://www.dagensmedicin.se/
Titel: Personality and Emotion as Determinants of the Learning Experience: How Affective Behavior Interacts with various Components of the Learning Process
Titel: The Effect of Users’ Working Memory on Preference and Performance in Password Mechanisms
Titel: Co-Living in Orbis Hoogstaete
Titel: Ambient Assistive Technology Considered Harmful
Titel: Indoor Localization and Tracking Using 802.11 Networks and Smartphones
Titel: On Modelling Cognitive Styles of Users in Adaptive Interactive Systems using Artificial Neural Networks
Titel: Studying the Effect of Human Cognition on User Authentication Tasks
Titel: Studying the Effect of Human Cognition on User Authentication Tasks
Titel: Co-Living in Hoogstaete
Titel: Co-Living
Titel: Studying the Effect of Human Cognition on Text and Image Recognition CAPTCHA Mechanisms
Titel: Pensjonist-app slår an
Titel: Presented at the 8th World Congress on Active Ageing
Auteur: J. Quintas, Y. Charalambous, C. Tsiourti, E. Christodoulou, J. Dias
Magazine: Journal of Aging and Physical Activity

Verslagen


Eindverslag

In de Sittardse wijk Hoogveld heeft Orbis Medisch en Zorgconcern samen met andere publiek en private partijen, zoals woningcorporaties, real estate organisaties, de basisschool, wijkbewoners etc. een nieuw en bijzonder woonzorglandschap gerealiseerd, voor alle generaties en diverse doelgroepen: Park Hoogveld. Men spreekt hier van een “brede” wijk, waarin wonen, welzijn, dienstverlening, recreatie, educatie en zorg hand in hand gaan. Zo is een uniek integraal wijkconcept ontstaan, waar jong & oud samen leven. Het centrale thema is heel eenvoudig: “mensen ontmoeten mensen” en “jong ontmoet oud”. Het blijkt dat deze aanpak leidt tot een gezonder en actiever ouder worden en intensievere participatie van ouderen in de maatschappij.
Het woon-zorgcomplex Orbis Hoogstaete heeft vanaf het begin hoog ingezet op ‘fijn wonen’ en met de komst van het Europese project ‘Co-Living’ lijkt dat op heel innovatieve wijze opnieuw duidelijk te worden.
Wat is Co-Living dan precies? Europese ouderen komen diverse uitdagingen tegen als ze hun actieve en sociale leven willen behouden. Het doel van Co-Living is om een virtuele sociale gemeenschap te creëren, waarin ouderen langer zelfstandig en actiever kunnen leven. Het project is gericht op gezonde ouderen en ouderen met lichte fysieke en psychologische problemen, die zelfvoorzienend zijn.
Met een applicatie die via een tablet-pc is op te roepen, worden bewoners van Hoogstaete geïnformeerd over activiteiten, gestimuleerd voor deelname, zich kunnen opgeven of er juist aan herinnerd worden met als ultieme doel langer zelfstandig en gezond leven. Daarnaast kan iedereen die over deze software beschikt digitaal met elkaar verbonden worden. Als ze dat zelf willen, uiteraard.
Het doel van het project Co-Living is het ontwikkelen van een Sociaal Community Netwerk (SoCo-net), waarin diverse ICT diensten gericht op de sociale interactie van ouderen worden geïntegreerd. De levenskwaliteit van ouderen wordt verhoogd door sociaal actief te blijven en sociaal isolement te verlagen.
Technologie wordt hier dus gebruikt als (mede) oplossing voor de demografische veranderingen (toename aantal ouderen, minder jongeren en kleinere arbeidsmarkt). Daarnaast is ook de betrokkenheid van de omgeving, zoals zorgpersoneel, familie, buren, partner en/of vrienden bij dit project van groot belang. Familie kan via de persoonlijke pagina’s van bewoners heel handig meekijken in welke activiteiten bewoners betrokken worden of waar ze mee bezig zijn indien de bewoners dit willen. Zo komt het voor dat een bewoonster (zonder dat ze er over verteld heeft) de vraag van haar zoon krijgt: “En mam, hoe was het bloemschikken?”
Co-Living kent veel voordelen voor de ouderen, zoals de reeds genoemde ondersteuning bij zelfstandig sociaal leven en vrienden ontmoeten, voorkomen van sociaal isolement. Andere voordelen zijn structuur voor activiteiten, het is laagdrempelig om initiatief te nemen, actiever zijn, moderne technieken leren/ ‘up-to-date’ blijven, 24 uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar, Plug & play; eenvoudig en communicatie met vrienden en familie.
Het systeem van Co-Living richt zich helemaal op de voorkeuren van de bewoner zelf. De applicatie bestaat uit een stuk zorg & welzijn ( zoals aanbieden van activiteiten, stimuleren van deelname), ‘guidance’ (zoals een digitale helpdesk of meldingen om bewoners te herinneren aan de activiteiten) en tenslotte mobiliteit (het systeem zoekt zelf naar gedrag dat bij de persoon hoort).

Zo krijgen bewoners via de tablet een seintje wanneer de activiteit waarvoor ze staan ingeschreven, nadert. In deze herinnering komt een melding: ‘vergeet u niet uw bril mee te nemen?’ wanneer een wat slechtziende bewoner zich opgegeven heeft om die dag te gaan kienen. Er wordt door het systeem een connectie gelegd met de weersvoorspelling van die dag indien de activiteit buiten is: ‘De verwachting is dat het gaat regenen. Neemt u een paraplu mee?’ Het systeem houdt met alles rekening en combineert gegevens

Het belangrijkste doel van dit project is de ontwikkeling van een ICT-gebaseerde Virtual Collaborative Social Living Community voor ouderen (Co-Living). Zodat het onafhankelijke en actieve leven van ouderen in hun eigen omgeving gestimuleerd en verlengd wordt door middel van verbetering van de sociale interactie tussen ouderen. Wat positief bijdraagt aan hun welzijn. Co-Living is gebaseerd op een innovatief ‘Social Community network’ (SoCo-net), welke verschillende mobiele draadloze ICT gebaseerde diensten integreerd betreffende de sociale interactie van ouderen in de categorieën Care& Wellness, Guidance and Mobility monitoring. De Co-Living oplossing zal het succesvol ontwikkeld IST FP6 mPower open source middleware platform1 (http://sourceforge.net/projects/free-mpower/) gebruiken en opschalen om van toepassing te zijn in het veld van de sociale interactie tussen ouderen. De verwachte time-to-market voor Co-Living is 2 tot 3 jaar na het project.

De doelgroep van Co-Living is de grote groep van gezonde ouderen of ouderen met lichte fysieke of psychische gezondheidsproblemen die zelfvoorzienend zijn, in staat zijn zichzelf te verplaatsen en nog actief zijn. Ze vinden plezier in het krijgen van hulp of stimulatie om actief deel te nemen aan hun omgeving. Het doel van het kiezen van de specifieke doelgroep is om te voorkomen, of tenminste het risico verlagen, dat zij de meeste tijd thuis zitten vanwege meerdere (fysiek, psychisch, psychosociaal en cultureel) redenen naarmate ze ouder worden. Twee use cases zijn geselecteerd voor Co-Living, waar ouderen zo onafhankelijk en actief mogelijk kunnen leven: een ’Living Village’ en de (fysieke) buurt van hun thuisomgeving in een gemeenschap. Twee pilots, in Nederland en Noorwegen, die de twee verschillende use cases weergeven, zullen uitgevoerd worden. In deze twee pilots zal de oplossing van Co-Living worden geëvalueerd en gevalideerd betreffende sociale, economische en psychische dimensies.

Co-Living komt overeen met de specifieke eisen voor de tweede AAL call omdat het het welzijn van de ouderen door middel van het bevorderen van sociale interactie wil verbeteren door ontwikkeling van ICT gebaseerde oplossingen. De voorgestelde oplossing voorziet in nauwe inter-persoonlijke, betekenisvolle en positieve relaties en deelname aan de maatschappij tijdens het ouder worden. Hiermee wordt psychosociale achteruitgang en maatschappelijke uitsluiting voorkomen of tenminste verminderd. Het plaatst de ouderen in het midden van de diensten.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project speelt in op verbetering van het welzijn van ouderen door de ontwikkeling van een social community. Het probeert de psychosociale achteruitgang en sociale uitsluiting van ouderen die nu nog gezond zijn, te voorkomen.

Doel
Het doel is het ontwikkelen van een innovatief Social Community netwerk (SOCO-net) voor ouderen. Door middel van draadloze verbinding en interactie kunnen ouderen onderling en met anderen communiceren, onafhankelijk van tijd en plaats. SOCO-net is gebaseerd op een innovatief Social Community netwerk dat verschillende op ICT gebaseerde diensten, gericht op sociale interactie en zorg, welzijn, begeleiding en monitoren van mobiliteit, integreert.

Doelgroep
Het project richt zich op de grote groep (redelijk) gezonde ouderen die actief in het leven staan en zelfstandig participeren. Deze specifieke doelgroep is gekozen om te voorkomen dat zij de het grootste gedeelte van hun tijd thuis doorbrengen waardoor zij fysieke, psychologische en psycho-sociale belemmeringen kunnen krijgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320200002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.M.E.G. Beumers
Verantwoordelijke organisatie:
Orbis Medisch Centrum