Mobiele menu

Virtual Reality tegen angst en pijn bij kinderen met vasculaire malformaties

Virtual Reality interventies is voor kinderen met een specifieke chronische aandoening en levenslange, vaak stressvolle behandeling, ter pijn- en angstreductie. De aandoening betreft aangeboren vasculaire malformaties, die zich op allerlei plekken op het lichaam kunnen bevinden. Veel van deze kinderen kampen met psychosociale problematiek en ervaren spanning rondom de behandelingen waarbij de vaatmalformaties op de operatiekamer worden aangeprikt en geïnjecteerd, niet zelden leidend tot een posttraumatisch stresssyndroom. De studie van deze niet-farmacotherapeutische interventies beoogt kennisontwikkeling ten aanzien van een integrale benadering van kinderen met een chronische aandoening te stimuleren, zodat behandelaars hun interventies veiliger kunnen maken en pijn, angst- en stressreacties bij kinderen kunnen worden voorkomen danwel verminderd. Hiermee zal de kwaliteit van leven van patiënten naar verwachting toenemen.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092012211
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Stortelder Arts
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc