Mobiele menu

Vitaal en in balans op het platteland; ontwikkelen en implementeren van valpreventie in Fryslân

Het onderhavige project is een belangrijke impuls voor GGD Fryslân om speerpunten uit het nieuwe meerjarenbeleid (Agenda Publieke Gezondheid 2023-2026 Een gezonde basis ‘foar elkenien’) te ontwikkelen. De Friese gemeenten en GGD Fryslân beschouwen het bevorderen van vitaliteit van de inwoners van Friesland en valpreventie als urgente opgaves voor de publieke gezondheid en willen hierin gedurende deze beleidsperiode stappen zetten samen met het netwerk. De preferente zorgverzekeraar De Friesland heeft medewerking toegezegd aan dit project. Wij willen in minimaal twee gemeenten een ketenaanpak voor valpreventie realiseren. Daarnaast bouwen we een Fries netwerk valpreventie op, ontwikkelen we een blauwdruk en verkennen we de plek van valpreventie in de hele preventieketen rond vitaal ouder worden. Via het netwerk van de Friese Preventieaanpak delen we onze ervaringen en kennis en werken we samen met kennis- en onderwijsinstellingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Bouwman
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Fryslan