Mobiele menu

Vitaal ENTER

Binnen het project Vitaal Enter was het de doelstelling om min. 105 niet sportende 55+ uit Enter en omgeving tussen november 2016 en november 2018 te stimuleren om meer te gaan sporten/bewegen. Dit is gelukt. In totaal hebben 116 mensen meegedaan met het programma. Van deze 116 deelnemers zijn er 91 mensen blijven bewegen. Ze zijn lid geworden van een (sport)vereniging zoals tai chi, gymnastiek, jeu de boules, Smovey wandelen, beachvolleybal, bewegen aan tafel/op de stoel of bewegen nog met elkaar of in de wijk. FC Twente heeft een motiverende rol gespeeld binnen het programma. De deelnemers vonden het prettig iets nieuws te ervaren. FC Twente werd als neutrale verbinder gezien in nieuw op te zetten activiteiten. De FC Twente uitingen werden ingezet bij de werving en afsluiting van het programma. De deelnemers kregen o.a. een T-shirt van FC Twente en een rondleiding bij FC Twente aangeboden als dank voor inzet en deelname aan het programma. Een leuke afsluiting was hiermee gewaarborgd. Een FC Twente prominent motiveerde de deelnemers vooral de positieve ervaringen rondom de actieve leefstijl te behouden en door te zetten. Er zijn positieve gezondheidsresultaten behaald. Er zijn vele vriendschappen ontstaan, het sociale netwerk rondom de oudere is vergroot, er is een groter bewustzijn rondom het belang van bewegen ontstaan en deelnemers hebben opnieuw ervaren hoe fijn het is om in een groep te bewegen. De conditie is verbeterd, mensen voelen zich fitter en blijer, bloeddrukken zijn verlaagd, deelnemers zijn afvallen en ervaren minder stressklachten. Er zijn nieuwe vraaggerichte beweegactiviteiten in Enter geïmplementeerd zoals Smovey wandelen, beachvolleybal, bewegen aan tafel/op de stoel en 'Op stap met een stappenteller'. Dit laatste programma met de stappentellers gaat in het voorjaar van 2019 nog een keer draaien in Enter draaien. Er is een structuur van samenwerking tussen de 2 fysiotherapiepraktijken en St. de Welle ontstaan om nogmaals dit programma gezamenlijk voort te zetten in Enter. Professionals in Enter zijn geschoold in het bewegen aan tafel/op de stoel en Smovey. Binnen het zorgcentrum Het Reggedal wordt er doorgegaan met bewegen. Studenten sport worden hierbij ingezet. Tevens ondersteunt de combinatiefunctionaris deze activiteit om ook wijkgerichte activiteiten vanuit het zorgcentrum in te gaan zetten. Essentieel was ook de samenwerking met diverse (zorg)professionals zoals de combinatiefunctionaris, de wijkteams, fysiotherapeuten, diëtiste en professionals van het zorgcentrum Het Reggedal. Vrijwilligers hebben een
rol gespeeld in de uitvoering in en rondom de sportactiviteiten. De stagiairs van de opleiding sport en bewegen van het ROC van Twente hebben een structurele stageplek binnen Enter gekregen. Vitaal Enter heeft geholpen om de officiële accreditatie voor het begeleiden van studenten rond te krijgen. Dit schooljaar 2018/2019 zijn er al 3 stagiairs geplaatst bij het Reggedal (intramuraal) en bij de combinatiefunctionaris van St. De Welle. Er wordt intensief met elkaar samengewerkt. In de regio heeft SV Enter een kartrekkersrol vervuld en nauw samengewerkt met de andere sportverenigingen en betrokken partijen. De projectgroep werd op de hoogte gehouden en enkele keren per jaar werden er
overlegmomenten georganiseerd. Diverse werkgroepen rondom de verschillende activiteiten werkten nauw met elkaar samen en zorgden voor voortgang en borging. Structureel en een verbindende continue factor was de combinatiefunctionaris van St. de Welle in de voorbereidende, uitvoerende fase maar ook de borging. De nieuwe sporten zoals Smovey, beachvolleybal 55+, 'Op stap met de stappenteller' en bewegen aan tafel/op de stoel zijn nu onderdeel van het actieplan 'Fijn leven' van St. de Welle.

Verslagen


Eindverslag

Vitaal Enter is gericht op het verhogen van de sportdeelname van ouderen (55+)in Enter.

1.Min. 105 niet sportende 55+ uit Enter en omgeving zijn tussen november 2016 en november 2018 gestimuleerd om te gaan sporten/bewegen. Ze zijn lid geworden van een sportvereniging of aantoonbaar zelf gaan bewegen (sporten), bijvoorbeeld wandelen, fietsen.
2. Vitaal Enter is opgezet en geïmplementeerd

3. Er zijn nieuwe vraaggerichte beweegactiviteiten geïmplementeerd en er is een doorstroom gerealiseerd naar bestaande sportverenigingen

"Vitaal Enter" is gericht op het verhogen van de sportdeelname van ouderen (55+)in Enter.

In het project volgen tijdens de projectperiode 105 ouderen een programma van 15 weken (1,5 uur p.w.) dat bestaat uit een informatiebijeenkomst, gezondheidstest en kennismaking, 4 x 3 sportclinics naar eigen keuze, een rondleiding bij FC Twente en een sportieve afsluiting, inclusief eindmeting. De deelnemer wordt daarna begeleid naar lidmaatschap van een sportvereniging of andere activiteit.

Punt van aandacht blijft 'de werving' voor het 2e projectjaar. De behoefte van de ouderen wordt ook opnieuw in kaart gebracht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van Haagen
Verantwoordelijke organisatie:
SV Enter