Mobiele menu

Vitaal Fleringen naam netwerk: Coalitieteam Plus Fleringen

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel is om de zelfmanagementvaardigheden van ouderen te versterken, zodat men langer vitaal blijft.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Dorpsraad Fleringen, de gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en Wijzoud.

Doel en aanpak project

Het doel van dit project is om het bestaande netwerk in Fleringen uit te breiden zodat alle partners betrokken bij preventie en een goede samenhang in welzijn, zorg en ondersteuning, formeel en informeel elkaar versterken en aanvullen.

Dit doen we door in gesprek te gaan met oudere inwoners van Fleringen en de eerstelijns gezondheidszorgorganisaties (fysiotherapeut, ergotherapeut, huisarts, thuiszorgorganisaties, dagbesteding, dementieverpleegkundige, GGZ-verpleger). Op basis van een aantal casussen worden mogelijkheden tot verbetering van samenwerking inzichtelijk. Het eindresultaat kan een convenant zijn om de intentie tot samenwerken vast te leggen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het kader van Mijn dorp 2030 is in Fleringen door inwoners het thema zorg en welzijn op de kernagenda gezet (zie maatschappelijk akkoord gemeente Tubbergen 2018-2022). Met dit thema willen inwoners zich actief richten op vitaal ouder worden en langer in Fleringen blijven wonen. De dorpsraad/werkgroep Fleringen met mekaar heeft contact gezocht met WijzOud. Samen hebben wij het project de vitale beweging gestart in Fleringen. Voor de vitale beweging heeft de Dorpsraad Fleringen (werkgroep Fleringen met elkaar) met ondersteuning van de Provincie, WijzOud en VU een coalitieteam en een uitvoeringsteam gevormd in Fleringen. In dit coalitieteam en uitvoeringsteam zit de gemeente, de dorpsraad Fleringen/senioren en de welzijnsorganisatie. De wens is om dit netwerk in Fleringen uit te breiden zodat alle partners betrokken bij preventie en een goede samenhang in welzijn, zorg en ondersteuning, formeel en informeel elkaar versterken en aanvullen. Na de quickscan en omgevingsanalyse (stakeholdersmap) zullen de adviseur en de projectleider de huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere professionals uitnodigen om ook deel te nemen aan de al gestarte vitale beweging in Fleringen. De gemeente zal hierin ook een belangrijke rol spelen, omdat zij de samenwerking tussen zorg en welzijn en burgers wil versterken en streeft naar meer preventie en positieve gezondheid voor haar inwoners.. Met behulp van de Vitaliteitscheck (op basis van de Grip & Glans methodiek en de positieve gezondheidstest met oudere inwoners van Fleringen wordt duidelijk welke behoefte aan afstemming en ondersteuning op zorg en welzijn bestaat en hoe professionals uit het lokale netwerk daarin het beste kunnen voorzien. Ouderen spelen op deze manier samen met zorg- en welzijnsprofessionals een belangrijke rol in het komen tot een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod in Fleringen. Middels een plan van aanpak willen we in fase 2 de samenwerking en afstemming verder formaliseren en professionaliseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005067
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.B.M. Heithuis-Booijink
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Dorpsraad Fleringen