Mobiele menu

Vitesse GOALS, Gezond Onderweg (naar) Actieve LeefStijl

Projectomschrijving

Het op de B-fit gebaseerde programma Vitesse GOALS is van november 2016 tot en met november 2018 uitgevoerd in de Arnhemse buurt Malburgen – Immerloo. Het programma is aangeboden op vijf basisscholen. In de afgelopen twee jaar is het acht weken durende schoolprogramma 40 keer aangeboden, zijn er 3 naschoolse
interventies geweest en hebben er in totaal 946 unieke deelnemers deelgenomen. In totaal zijn er 362 activiteiten georganiseerd. De resultaten van het Vitesse GOALS programma zijn positief. Zo is de kennis van de deelnemers op het gebied van voeding en beweging is na deelname toegenomen en het BMI van deelnemers uit fase twee is licht afgenomen. Dankzij de kennis van de Gelderse Sport Federatie, samenwerking met de basisscholen, de ouders en de buurtsportcoach is het programma succesvol gebleken. Op basis van deze resultaten is Vitesse Betrokken op dit moment in gesprek met diverse partijen, waaronder de gemeente Arnhem om het programma in 2019 voort te zetten in Malburgen – Immerloo en uit te breiden naar andere buurten.

Verslagen


Eindverslag

Het op de B-fit gebaseerde programma Vitesse GOALS is van november 2016 tot en met november 2018
uitgevoerd in de Arnhemse buurt Malburgen – Immerloo. Het programma is aangeboden op vijf basisscholen. In de
afgelopen twee jaar is het acht weken durende schoolprogramma 40 keer aangeboden, zijn er 3 naschoolse
interventies geweest en hebben er in totaal 946 unieke deelnemers deelgenomen. In totaal zijn er 362 activiteiten
georganiseerd. De resultaten van het Vitesse GOALS programma zijn positief. Zo is de kennis van de deelnemers
op het gebied van voeding en beweging is na deelname toegenomen en het BMI van deelnemers uit fase twee is
licht afgenomen. Dankzij de kennis van de Gelderse Sport Federatie, samenwerking met de basisscholen, de
ouders en de buurtsportcoach is het programma succesvol gebleken. Op basis van deze resultaten is Vitesse
Betrokken op dit moment in gesprek met diverse partijen, waaronder de gemeente Arnhem om het programma in
2019 voort te zetten in Malburgen – Immerloo en uit te breiden naar andere buurten.

Vitesse GOALS staat voor Gezond Onderweg naar Actieve LeefStijl. De komende twee jaar (november 2016 - november 2018) wordt het nieuwste project van stichting Vitesse Betrokken uitgevoerd in de Arnhemse lage inkomensbuurt Malburgen – Immerloo, waar teveel kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar overgewicht of te lage sportparticipatie hebben. Vitesse GOALS gaat op basisscholen en na schooltijd aan de slag om de kinderen bewuster te maken van een gezonde leefstijl en ook om daadwerkelijk in beweging te komen.

GOALS biedt in de eerste fase op alle vijf de scholen een beweeginterventie aan voor de groepen van 3 tot en met 8. Alle groepen krijgen een acht weken durende interventie aangeboden tijdens de gymlessen. Ze leren via interactieve voetbalspellen over wat gezonde voeding is en waarom bewegen zo belangrijk is. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de spelers en het beeldmerk van Vitesse. Naast de beweeginterventie ondersteunt Vitesse Betrokken de scholen in het opstellen en optimaliseren van het gezonde schoolbeleid, de sportieve invulling van pauzes en een gezond traktatiebeleid.

Voor de deelnemers met (ernstig) overgewicht, bewegingsachterstand en of te lage sportparticipatie wordt er in de tweede fase een naschoolse interventie aangeboden die de kinderen en hun ouders helpt bij het aannemen van een gezonde leefstijl. Gedurende twaalf weken gaan de kinderen actief sporten en leren ze over gezonde voeding, beweging en leefstijl. Zo wordt er bijvoorbeeld een kookworkshop georganiseerd waarbij de chef-kok van Vitesse de deelnemers en ouders tips geeft over gezonde en betaalbare voeding.

Na fase twee worden de deelnemers begeleid door de Vitesse-coach naar een sportvereniging of sportaanbod in de wijk waar ze dan minstens een jaar zullen blijven sporten. Voor diegene die het financieel niet kunnen verantwoorden wordt het Jeugd Sportfonds of de GelrePas ingezet.

Het project is tot stand gekomen dankzij een Sportimpuls subsidie van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoudelijke ontwikkeling is in samenwerking met het VU Medisch Centrum en de interventie eigenaar de Gelderse Sport Federatie. Ook hebben de fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, trainers, voedingsdeskundige van Vitesse bijgedragen aan het project. Het project wordt ondersteund door de gemeente Arnhem en het project Jongeren Op Gezond Gewicht.

Samenvatting van de aanvraag

Vitesse Gezond Onderweg (naar) Actieve LeefStijl (GOALS) is voor jeugd- en jongeren (6-12 jaar) in de Arnhemse lage inkomensbuurt Malburgen – Immerloo. In deze buurt is sprake van een te lage sportparticipatie (op basis van NNGB-norm) en (ernstig) overgewicht (op basis van de JGZ-norm). Vitesse Betrokken wil op basis van de B-fit interventie van de Gelderse Sportfederatie het project GOALS in deze buurt aanbieden. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, Wijkclubs Arnhem, Rijnstad, vijf basisscholen uit Malburgen – Immerloo. Hierin worden zij geadviseerd door het VUMC Amsterdam. Vitesse Betrokken zet haar kennis en expertise op het gebied van topsport, gezondheid en zet de kracht van voetbal in om deelnemers aan het project te binden. De B-fit coach zal gedurende 2 jaar op 5 basisscholen in Malburgen – Immerloo actief zijn en daar verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het B-fit programma. Dit houdt in dat de coach zorgt voor: - workshops voor docenten en ouders/verzorgers - afnemen jaarlijkse B-fittest - aanbieden activiteiten uit het lespakket Lekker Fit!, - beweeginterventies tijdens de gymlessen, in schoolpauzes en in de klas. - ondersteunen het opknappen van het schoolplein - schrijven en uitvoeren van duurzaam gezondheidsbeleid Verder zorgt de coach eveneens voor verbinding tussen scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en andere samenwerkingspartners. Daarnaast leidt de B-fitcoach de vakleerkrachten zo op zodat ze na de subsidieperiode de B-fit interventie zelfstandig kunnen aanbieden. Aansluitend op de B-fit interventie op school wordt er een naschools programma aangeboden voor kinderen met (ernstig) overgewicht en of te lage sportparticipatie. Tijdens een twaalf weken durend programma leren de kinderen over een gezonde leefstijl en gaan ze zelf ook sporten en bewegen. Samen met hun ouders gaan de kinderen actief bezig om hun leefstijl te verbeteren. Om te zien welk effect het programma heeft op de kinderen zet Vitesse haar experts in om de kinderen te meten, te wegen en te voorzien van praktische tips om een gezonde leefstijl naar de thuissetting te vertalen. In deze fase wordt Vitesse Betrokken geadviseerd en ondersteund door het VU Medisch Centrum Amsterdam. De activiteiten van fase 2 worden aangeboden bij de Wijkclub in de buurt. In de derde en laatste fase wordt de structurele deelname van de deelnemers geborgd. De deelnemers gaan twee keer per week sporten bij de wijkclub en dagelijks minimaal een uur bewegen. Hiermee voldoen ze aan de NNGB-norm. Indien een deelnemer niet over de financiële middelen beschikt om het lidmaatschap bij de Wijkclub te vergoeden dan wordt in samenspraak met onze coach (van fase 2) en het Jeugdsportfonds de contributie en kleding vergoed. Vitesse GOALS wil samen met haar partners in Malburgen – Immerloo een gestructureerd en betaalbaar sportaanbod aanbieden, (ernstig) overgewicht terugdringen en meer bewustzijn creëren onder de deelnemers en hun ouder/ verzorgers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005336
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. de Wild
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Vitesse Betrokken