Mobiele menu

In vitro genotoxicity test using metabolic competent 3D human bronchial epithelial model as alternative to in vivo genotoxicity studies with inhalation exposure.

Een veel voorkomende manier waarop mensen blootstaan aan mogelijk schadelijke stoffen is door het inademen van gassen, vluchtige stoffen en kleine deeltjes. Het is daarom opmerkelijk dat de mogelijkheden voor het testen van in de lucht aanwezige stoffen op het veroorzaken van genetische schade beperkt zijn. Op dit moment worden inhalatiestudies met proefdieren uitgevoerd en ontbreken gevalideerde in vitro alternatieven. Om hierin verandering  te brengen heeft het LUMC een in vitromodel ontwikkeld dat sterk overeenkomt met het menselijk longepitheel, het weefsel dat in direct contact staat met de ingeademde lucht. In dit model worden de longcellen blootgesteld aan de lucht waardoor ze uitstekend geschikt zijn voor het testen van stoffen in die lucht. De genetische schade wordt gemeten door  chromosoomafwijkingen te analyseren (micronucleus test) in het longmodel. De kennis en apparatuur die nog is om het humane longmodel bloot te stellen aan gassen en vluchtige stoffen wordt geleverd door TNO.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114011014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J.W.A. Boei
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center