Mobiele menu

Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren

Aandachtspunten voor vlogs; authenticiteit en voorbeeldgedrag

In dit project hebben GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het eerste onderdeel van het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen op het gebied van gezondheidscommunicatie. Er is nauwelijks literatuur over bewuste gedragsbeïnvloeding van (gezond) gedrag bij jongeren via vlogs.
Het lijkt mogelijk om jongeren via vlogs positief te beïnvloeden als het om roken gaat. De kracht van vloggers is dat zij een vriendschapsrelatie opbouwen met volgers door openheid en geloofwaardig gedrag. De interviews geven als aandachtspunten voor vlogs: Analyseer je doelgroep en zoek hier de juiste vlogger bij. De inhoud van de vlog moet authentiek zijn liefst met spanning of humor. Het werkt als de vlogger voorbeeldgedrag laat zien.

Delen van persoonlijke ervaringen

Het tweede deel van het onderzoek betrof een praktijkonderzoek waarbij drie vloggers ieder een serie van drie vlogs maakten over gezondheid- en/of leefstijlthema’s. De vlogs werden online geëvalueerd via views, likes en comments. Daarnaast zijn de vlogs geëvalueerd met
zes focusgroepen jongeren. Jongeren ervaren het positief als de vlogger zijn persoonlijke ervaring deelt met een goede balans tussen humor en ernst. Voor jongeren is de verpakking van de vlog (beeld, geluid en tijdsduur) van groot belang. Tenslotte zijn de onderzoeksresultaten vertaald in een methodiek in de vorm van een Flowchart en Stappenplan inzet video’s, die bruikbaar zijn voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg.

Producten

Titel: Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag te stimuleren, verslag van een strategische verkenning
Auteur: B.Conijn, I de Graaf, Trimbosinstituut
Titel: Video's en gezond gedrag, focusgroepen kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
Auteur: Merel van Kessel, Radar advies ism GGDrU en Trimbosinstituut
Titel: Presentatie Eusuhm september 2019
Auteur: Annemieke Korver
Titel: Presentatie Pitch innovatie Jeugd in onderzoek 23-5-2019
Auteur: Merel van Kessel, Barbara Conijn
Titel: Stappenplan inzet video's
Auteur: Merel van Kessel, Radaradvies ism GGDrU en Trimbosinstituut
Titel: Flowchart Zal ik videos inzetten
Auteur: Merel van Kessel Radaradvies

Verslagen


Eindverslag

Via vlogs jongeren stimuleren tot gezonde leefstijl
In dit project hebben GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het eerste onderdeel van het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen op het gebied van gezondheidscommunicatie. Het tweede deel van het onderzoek betrof een praktijkonderzoek waarbij drie vloggers ieder een serie van drie vlogs maakten over gezondheid- en/of leefstijlthema’s. De vlogs werden online geëvalueerd via views, likes en comments. Daarnaast zijn de vlogs geëvalueerd met zes focusgroepen jongeren.Tenslotte zijn de onderzoeksresultaten vertaald in een methodiek in de vorm van een Flowchart en Stappenplan inzet video’s, die bruikbaar zijn voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg.

Kenmerken

Projectnummer:
736300014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. Schramel
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Regio Utrecht