Mobiele menu

Volledig Inclusief Recruitment voor het MKB. Echt iedereen doet mee!

Veel bedrijven zien zichzelf als inclusief. Maar vaak zijn ze nog niet volledig inclusief. Ze focussen vooral op de mensen met een beperking die in het doelgroep register staan maar zijn zich niet bewust van de 900.000 arbeidsgehandicapten die daar niet in staan. Die zijn vaak niet in beeld bij de werkgever. Jammer want deze arbeidsbeperkten vinden vaak nog moeilijker een baan dan de mensen in het doelgroep register. En zo gaat veel talent voor het bedrijfsleven verloren. FlexPay gaat samen met 2 andere MKB-bedrijven 3 mensen met een beperking opleiden tot adviseur volledig inclusief recruitment. Ze helpen werkgevers om personeelsbeleid te maken dat verder kijkt dan het doelgroep register zodat bedrijven open gaan staan voor alle mensen met een arbeidsbeperking. De adviseurs zullen na hun opleiding weer andere professionals binnen andere bedrijven gaan opleiden tot volledig inclusief recruiter.

Kenmerken

Projectnummer:
10280022110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.F. Weststrate
Verantwoordelijke organisatie:
FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau