Mobiele menu

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Vraagstuk

De Zaanse coalitie Kansrijke Start streeft naar een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind. De coalitie wil ongewenste zwangerschappen vóór zijn, door inwoners die meer risico lopen eerder te bereiken: ‘Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad’. 

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de wensen van inwoners en ketenpartners is een onderzoek uitgevoerd door Pharos en Rutgers. In jaar 1 voeren zij verdiepend onderzoek uit. Sleutelpersonen spelen een belangrijke rol. Het project richt zich op vier samenhangende verbetertrajecten, ondersteund met actiebegeleidend onderzoek. Jaar 4 is gericht op de borging van de aanpak. De leerkring brengt kennis en onderzoeksresultaten samen en deelt dit.

Verwachte uitkomst

  1. Inwoners in kwetsbare omstandigheden beter bereiken
  2. Integrale samenwerking geboortezorg en sociaal domein verbeteren
  3. Deskundigheid van professionals bevorderen
  4. Preventie; passend aanbod voor jongeren, jongens, mannen, vrouwen t.b.v. zelfbeschikking

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: N.Benayad@zaanstad.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
554001013
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Koehoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zaanstad