Mobiele menu

Voorbereiding en uitvoering zorgdomein

Projectomschrijving

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven een programma Aanpassingsstoornissen bij kanker in te richten. Doel van het programma is het ministerie van VWS te ondersteunen om een beslissing te nemen over de financiering van de behandeling van een aanpassingsstoornis ten gevolge van kanker. Vanuit de hypothese dat de opname van de aanpassingsstoornis in het basispakket leidt tot betere zorg en een zorgkostenbesparing op langere termijn wordt middels het programma de invloed van tijdige, gepaste en adequate zorg ontvangen voor een aanpassingsstoornis bij kanker op het welzijn van de patiënt en de kosteneffectiviteit geëvalueerd.

Ten behoeve van de pilot worden meerdere deelprojecten uitgevoerd in opdracht en coördinatorschap van ZonMw. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het zorgdomein binnen de pilot aanpassingsstoornis heeft IKNL het deelproject ‘voorbereiden en uitvoeren zorgdomein pilot aanpassingsstoornis bij kanker’ opgesteld.

Doel

Middels dit deelproject wordt:

  • de mogelijkheid tot behandeling van mensen gediagnosticeerd met een aanpassingsstoornis binnen de pilot gerealiseerd
  • inzicht verkregen in de omvang van de patiëntengroep die gebruik maakt van de behandeling
  • aangetoond wat het effect is van de behandeling op de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven een Programma Aanpassingsstoornis bij kanker in te richten. Doel van het programma is het ministerie van VWS te ondersteunen om een beslissing te nemen over de financiering van de behandeling van een aanpassingsstoornis ten gevolge van kanker. Vanuit de hypothese dat de opname van de aanpassingsstoornis in het basispakket leidt tot betere zorg en een zorgkostenbesparing op langere termijn wordt middels het programma de invloed van tijdige, gepaste en adequate zorg ontvangen voor een aanpassingsstoornis bij kanker op het welzijn van de patiënt en de kosteneffectiviteit geëvalueerd. Ten behoeve van de pilot worden meerdere deelprojecten uitgevoerd in opdracht en coördinatorschap van ZonMw. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het zorgdomein binnen de pilot aanpassingsstoornis heeft IKNL het deelproject ‘voorbereiden en uitvoeren zorgdomein pilot aanpassingsstoornis bij kanker’ opgesteld. Middels dit deelproject wordt: - Wordt de mogelijkheid tot behandeling van mensen gediagnosticeerd met een aanpassingsstoornis binnen de pilot gerealiseerd. - Inzicht verkregen in de omvang van de patiëntengroep die gebruik maakt van de behandeling - Aangetoond wat het effect is van de behandeling op de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
856001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. Lammens
Verantwoordelijke organisatie:
Integraal Kankercentrum Nederland