Mobiele menu

voordragen kandidaat voor het indienen van een Implementatiefellowvoorstel

Netwerk en inbedding
Door haar activiteiten zijn er kennisnetwerken ontstaan met diverse universiteiten, kenniscentra en andere zorginstellingen, zoals Santeon en STZ-ziekenhuizen. Zij integreert deze inhoudelijke expertise in haar functie als manager van het wetenschapsbureau en werkt daarbij nauw samen met een medisch ingenieur en een epidemioloog. Tot slot begeleidt zij momenteel een verpleegkundig promotieonderzoek en heeft zij een inhoudelijke bijdrage bij de implementatie van evidence based practice bij verpleegkundigen.
Kennisverspreiding
Om meer bekendheid te geven aan implementatieonderzoek heeft zij afgelopen jaren diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd over implementatieonderzoek.
Adviesrol en aanvragen
Zij adviseert binnen de eigen instelling medici, paramedici, verpleegkundigen en onderzoekers over implementatie en implementatieonderzoek.

Verslagen


Eindverslag

Sinds 2010 is Angelique Dierick werkzaam als implementatie fellow. Zij adviseert binnen de eigen instelling medici, paramedici, verpleegkundigen en onderzoekers over implementatie en implementatieonderzoek. Om meer bekendheid te geven aan implementatieonderzoek heeft zij afgelopen jaren diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd over implementatieonderzoek. Door haar activiteiten zijn er kennisnetwerken ontstaan met diverse universiteiten, kenniscentra en andere zorginstellingen, zoals Santeon en STZ-ziekenhuizen. Zij integreert deze inhoudelijke expertise in haar functie als manager van het wetenschapsbureau en werkt daarbij nauw samen met een medisch ingenieur en een epidemioloog. Tot slot begeleidt zij momenteel een verpleegkundig promotieonderzoek en heeft zij een inhoudelijke bijdrage bij de implementatie van evidence based practice bij verpleegkundigen.

Als implementatiefellow wordt men geacht om projectideëen in te dienen bij het programma Doelmatigheid/ Implementatie. In 2012 heb ik gewerkt aan 5 projectideëen en ingediend bij dit programma. Het betrof onderwerpen gerelateerd aan interne geneeskunde, apotheek, geriatie, urologie en oncologie. Andere resultaten zijn:
- 1 projectidee Programma Preventie (oktober 2011)
- 1 projectidee Doelmatigheid/ veelbelovende interventies (april 2012).
- 1 projectidee Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (april 2012)
Tot slot heb ik in 2011 gewerkt aan een onderzoeksvoorstel gerelateerd aan cardiologie. Dit heeft geresulteerd in de start van een promotieonderzoek.

Aan elk van bovenstaande projectideeen, is een netwerk verbonden, bestaande uit medici, verpleegkundigen, medisch ondersteunende professionals uit diverse (opleidings-)ziekenhuizen, en senioronderzoekers, epidemiologen, en HTA-experts, verbonden aan diverse universiteiten.
Tot slot heb ik het fellowship goed kunnen integreren in mijn functie als manager van het wetenschapsbureau. Ik wordt regelmatig geconsulteerd over implementatie gerelateerd aan wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij het opzet van implementatieprojecten in de praktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170996005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.T.M. Dierick-van Daele
Verantwoordelijke organisatie:
Catharina Ziekenhuis