Mobiele menu

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap door middel van lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden.

Preventie onbedoelde zwangerschap door lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden

Vraagstuk

In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Met name laag opgeleide jongeren en met een etnische achtergrond hebben meer risico op ongeplande zwangerschap. Ook leerlingen in het VSO en MBO hebben een verhoogd risico. Preventie binnen deze doelgroep is daarom wenselijk.

Onderzoek

In dit project wordt stapsgewijs toegewerkt naar een structurele samenwerking én integrale aanpak ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap in het VSO en MBO. Hierbij worden lokale partners, ervaringsdeskundigen en leerlingen betrokken. De integrale aanpak bestaat uit een combinatie van educatie gericht op preventie van onbedoelde zwangerschap en de inzet op pijlers zoals voorzieningen, risicosignalering en beleid (bijvoorbeeld: spreekuren op school of borging binnen het schoolbeleid).

Verwachte uitkomst

We verwachten dat door een gedragen, uitvoerbare en geborgde aanpak de kans op onbedoelde zwangerschap onder leerlingen (VSO/MBO) wordt verkleind.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: avolmer@reos.nl

Kenmerken

Projectnummer:
554001012
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. van der Geest
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leiden