Mobiele menu

Voorkomen van verspreiding van infectieziekten: Een Serious Game

Introductie en doelstelling

Voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden – in dit project omschreven als mensen die deelnemen aan praktijkonderwijs en/of licht verstandelijke beperking (LVB) – is het uitdagend om zich aan maatregelen te houden bij een infectieziekte als COVID-19. Er is behoefte aan passende gedragsinterventies die rekening houden met de uitdagingen en complexiteit van deze groep. Het spelen van een serious game is een beloftevolle interventie om COVID-19-gerelateerd preventief gedrag te bevorderen. Het spelen van een serious game kan bewustwording, draagvlak en bereidheid vergroten om bepaalde gedragsmaatregelen toe te passen. Het doel is om met een bestaande, aangepaste serious game mensen met lage gezondheidsvaardigheden te ondersteunen bij het uitvoeren van preventiemaatregelen. Hiermee wordt draagvlak en bereidheid bij kwetsbare doelgroepen vergroot om zelf gepaste maatregelen te nemen en zich daaraan te houden.

Plan van Aanpak

We richten ons op mensen met LVB en scholieren op het praktijkonderwijs. Het project heeft een mixed method design en bestaat uit drie fasen:
1) doorontwikkeling van de serious game in co-creatie met de doelgroep en pre-testen van de game;
2) spelen en evalueren van de effecten van de game;
3) evaluatie van het proces en verdere implementatie.
Het project combineert verschillende theorieën om inzicht te krijgen in pre-motivationele factoren en post-motivationele factoren. Hiermee wordt beoogd ook de stap van het omzetten van intentie naar actie te bewerkstelligen. Deze interventie wordt met een controlegroep geëvalueerd op effectiviteit.

Te verwachten uitkomsten:
1) Ontwikkeling van verschillende scenario's afgestemd op kwetsbare doelgroepen voor de serious game;
2) Intentie om preventief gedrag te vertonen na het spelen van de game;
3) Procedureverbeteringen voor aanpassingen serious game en samenwerkingen met ervaringsdeskundigen.

Het project kijkt verder naar onderliggende determinanten van intentie en gedrag, gezondheidsvaardigheden en het voorkomen van besmetting en verspreiding van een infectieziekte als COVID-19.

Kenmerken

Projectnummer:
10430362210005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I. Schell-Kiehl
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut