Mobiele menu

Voorstel voor NPO kennisbenutting

Het Nationaal Programma Ouderenzorg komt in een afrondingsfase. Het is tijd om de opbrengsten die bijdragen aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod voor ouderen,  buiten het programma en de netwerken breed te implementeren en verspreiden.

Doelgroep
De regionale netwerken, de professionals, de ouderen, landelijke stakeholders.

Doel
Landelijke verspreiding van de NPO opbrengsten en daarmee aansluiten bij NPO doelen

Opbrengst
Een plan van aanpak voor de verspreiding en implementatie van die NPO-opbrengsten die de landelijke stakeholders helpen in het oplossen van hun urgente vraagstukken.

Werkwijze
MOVISIE, CBO en Vilans verkennen in samenwerkingsverband onder de landelijke stakeholders in de ouderenzorg welke actuele vraagstukken op de agenda staan. In overleg met de netwerken en toekomstige gebruikers wordt vastgesteld welke NPO-opbrengsten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. We brengen in kaart welke partijen rollen hebben bij de implementatie. Wat is er nog nodig om opbrengsten in vruchtbare bodem te laten landen?

Producten

Titel: Vilans, CBO en Movisie werken mee aan verspreiding NPO-resultaten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
310300008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Rühl
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans