Mobiele menu

Voorstel voor NPO kennisbenutting

Projectomschrijving

Het Nationaal Programma Ouderenzorg komt in een afrondingsfase. Het is tijd om de opbrengsten die bijdragen aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod voor ouderen,  buiten het programma en de netwerken breed te implementeren en verspreiden.

Doelgroep
De regionale netwerken, de professionals, de ouderen, landelijke stakeholders.

Doel
Landelijke verspreiding van de NPO opbrengsten en daarmee aansluiten bij NPO doelen

Opbrengst
Een plan van aanpak voor de verspreiding en implementatie van die NPO-opbrengsten die de landelijke stakeholders helpen in het oplossen van hun urgente vraagstukken.

Werkwijze
MOVISIE, CBO en Vilans verkennen in samenwerkingsverband onder de landelijke stakeholders in de ouderenzorg welke actuele vraagstukken op de agenda staan. In overleg met de netwerken en toekomstige gebruikers wordt vastgesteld welke NPO-opbrengsten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. We brengen in kaart welke partijen rollen hebben bij de implementatie. Wat is er nog nodig om opbrengsten in vruchtbare bodem te laten landen?

Producten

Titel: Vilans, CBO en Movisie werken mee aan verspreiding NPO-resultaten

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Nationaal Programma Ouderenzorg komt in een afrondende fase. Naast regionale verspreiding is landelijke benutting van de meest belangrijke opbrengsten nu aan de orde. ZonMw heeft hiervoor aan drie landelijke kenniscentra gevraagd een boost te geven aan landelijke verspreiding van de NPO opbrengsten. In dit voorstel wordt een plan uitgewerkt om de regionale netwerken, zowel de professionals als de ouderen zelf, te faciliteren om een aantal uitdagende SMART doelen te formuleren die eind 2014 op landelijk niveau behaald moeten zijn. Deze doelen moeten aansluiten bij de NPO doelen: • Vergroten van zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen; • Functiebehoud van ouderen in het hele zorgtraject; • Vermindering van zorggebruik; • Vermindering van zorg/behandelbelasting. Vervolgens wordt in overleg met de netwerken vastgesteld welke NPO opbrengsten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van deze doelen. Waarbij geanalyseerd wordt wat er per opbrengst nodig is om het voor landelijk gebruik geschikt te maken. Ook wordt met de netwerken bepaald welke opbrengsten zich lenen voor een bottom up aanpak om bredere toepassing te stimuleren. Door middel van een stakeholdersanalyse wordt niet alleen in kaart gebracht welke partijen rollen hebben bij implementatie, maar ook draagvlak gecreëerd en eigenaarschap gezocht om de brede toepassing van de NPO opbrengsten te realiseren. Dit voorstel beschrijft de eerste twee fasen van het project NPO kennisbenutting, waarbij de focus ligt op inventarisatie van de NPO opbrengsten, het formuleren van uitdagende doelen en een stakeholdersanalyse. Aan de hand van deze bevinden zal in een volgend voorstel de aanpak voor de uitvoering van de verspreiding en implementatie worden beschreven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
310300008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Rühl
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans