Mobiele menu

Voorstel Zorg- en Veiligheidsteam Veiligheidshuis, voorstel in kader van bouwsteen 8

Projectomschrijving

In een aantal gevallen veroorzaken personen met verward gedrag externe overlast en veiligheidsrisico’s. Deze mensen zijn vaak lokaal al langer bekend: zowel de zorgketen als de veiligheidsketen hebben al langdurig geprobeerd de situatie te verbeteren. Dat heeft echter niet geleid tot een structurele verbetering van de situatie. 

Doel

De ontwikkeling van een aanpak voor complexe casussen met een Zorg- & Veiligheidsteam (vergelijkbare teams worden bijvoorbeeld doorbraakteam of interventieteam genoemd).

Werkwijze

Het gaat om een aanpak waarbij organisaties samenwerken en die daarbij niet alleen in staat zijn om dat wat men doet in afstemming met elkaar te doen, maar ook in staat zijn om los te laten wat men gewend is te doen (reguliere protocollen en methoden). Dat betekent dat men indicaties, regels, afspraken moet kunnen loslaten. Het team zal bestaan uit medewerkers (met kennis, kunde en mandaat) van verschillende organisaties, die naar gelang de casus worden gevraagd om mee te denken in een casus. De procesregie ligt bij het Veiligheidshuis Groningen.

Resultaat

Complexe problematiek, met in ieder geval facetten van 2 van de 3 kolommen zorg, veiligheid en bestuur was de focus van dit project. Deze casussen zijn vaak lang bestaand, niet structureel oplosbaar en kosten de maatschappij veel tijd en geld. Het gaat om personen met ernstig verward gedrag.

In de provincie Groningen bestaat nu de mogelijkheid om deze casussen voor te leggen aan een aantal experts, die samen de casus bespreken. Casussen kunnen worden aangemeld door professionals uit de hele provincie. Het Zorg&Veiligheidsteam levert advies als het gaat om problemen van burgers die zo complex zijn dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid, met als doel om tot een doorbraak te komen. Daartoe komen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zij proberen dit vanuit deze 3 kolommen te doen en dragen creatieve oplossingen aan, zonder de verantwoordelijkheden over te nemen. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar. De Zorg&Veiligheidsteams zijn ook na afloop van de subsidieperiode actief.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Complexe problematiek, met in ieder geval facetten van twee van de drie kolommen zorg, veiligheid en bestuur is de focus van dit project. Deze casussen zijn vaak lang bestaand, niet structureel oplosbaar en kosten de maatschappij veel tijd en geld. Het gaat om personen met ernstig verward gedrag. Het Z&V team levert Advies, Regie en Coördinatie als het gaat om problemen van burgers die zo complex zijn dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid om tot een doorbraak te komen. Daartoe komen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie.
Het team bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.
In de provincie Groningen bestaat nu de mogelijkheid om deze casussen voor te leggen aan een aantal experts, die samen de casus bespreken. Zij proberen dit vanuit deze drie kolommen te doen, zoeken naar creatieve oplossingen (hiervoor is ook een klein budget beschikbaar), en indien noodzakelijk kan de casus ook (tijdelijk) vanuit dit Zorg en Veiligheidsteam worden geregisseerd. De overleggen worden voorgezeten vanuit het Veiligheidshuis Groningen, en de leden komen daarnaast vanuit Zorg (VNN, Terwille, AFPN, GGD, COSIS, Kopland, Mesdagkliniek, Sociale Dienst), Veiligheid (OM, politie) en bestuur (gemeente). De casussen kunnen worden aangemeld door professionals uit de hele provincie en de casusregie blijft in principe ook lokaal verankerd.

Samenvatting van de aanvraag

Voorstel betreft de ontwikkeling van een aanpak voor complexe casussen met een Zorg- & Veiligheidsteam (vergelijkbare teams worden wel bijv. doorbraakteam of interventieteam genoemd), het "topje van de ijsberg". In een aantal gevallen veroorzaken personen met verward gedrag externe overlast en veiligheidsrisico’s. Deze mensen zijn vaak lokaal al langer bekend: zowel de zorgketen als de veiligheidsketen hebben al langdurig geprobeerd de situatie te verbeteren. Op deze plaats hebben we het over die mensen waarbij dat niet heeft geleid tot een structurele verbetering van de situatie. Een poging om te komen tot een mogelijk wel werkende aanpak is gelegen in een onorthodoxe samenwerking en aanpak, waar de reguliere protocollen en methoden uitgeput zijn. Voorstel behelst een aanpak waarbij organisaties samenwerken, die daarbij niet alleen in staat zijn om dat wat men doet in afstemming met elkaar te doen, maar ook in staat is los te laten wat men gewend is te doen. Dat betekent dat men indicaties, regels, afspraken moet kunnen loslaten. Het team zal bestaan uit medewerkers (met kennis, kunde en mandaat) van verschillende organisaties, die naar gelang de casus worden gevraagd om mee te denken in een casus. De procesregie ligt bij het Veiligheidshuis Groningen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Willemse
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Groningen: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn.