Mobiele menu

Voortzetting en bestendiging Geboortezorg Consortium Limburg (GCL)

Doel

Het Geboortezorg Consortium Limburg (GCL), wenst haar samenwerking voort te zetten en een structuur te behouden waarbinnen samenwerking binnen de geboortezorg kan worden versterkt, kennis kan worden uitgewisseld en verbonden, kwaliteitsverbetering kan worden geborgd, multidisciplinair en lijnoverstijgend wetenschappelijk onderzoek kan worden geïnitieerd of ondersteund en de cliëntparticipatie binnen beleids- en zorgontwikkelingen kan worden geborgd.

Samenwerkingspartners

Het GCL is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit alle VSV’s, Verloskunde Academie en Universiteit Maastricht en Ouderraad en werkt nauw samen met andere partners, zoals gemeenten, JGZ Kansrijke Start, Trendbreuk.  De organisatie van het GCL is geborgd in een structuur met een stuurgroep, coördinator, mandaatwerkgroep, werkgroep communicatie, Ouderraad en werkgroepen vanuit het werkveld, die gezamenlijk vormgeven aan de activiteiten van het GCL. Het GCL draagt bij aan de portefeuilles en landelijke activiteiten van de NRCG.

Kenmerken

Projectnummer:
05430012220007
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. HCJ Scheepers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University