Mobiele menu

Voortzetting Leefstijlchatbot (gesubsidieerd vanuit LLC 2003-2008 + 2009)

De voorlichtingschatbot Bzz is sinds januari 2009 operationeel op het Windows Live Messenger (voorheen MSN) netwerk. Jongeren kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week vragen stellen over alcohol, drugs en seks. Bzz geeft zo goed mogelijk antwoord en wanneer Bzz er niet uitkomt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een relevante website met betrouwbare informatie.

Het doel is de chatbot te verbeteren door het vergroten van het aantal gezondheidsthema’s en verdubbeling van het aantal bezoekers van 50.000 naar 100.000.

Het project levert een gezonde leefstijl chatbot op dat op eenzelfde niveau blijft converseren als tijdens het pilotproject met toevoeging van andere leefstijlthema’s.

Ter promotie van Bzz:
• Member-get-member, hoe meer nieuwe gebruikers worden toegevoegd door een gebruiker, hoe groter de kans is voor deze gebruiker op leuke prijzen.
• Breadcrumbs, een online speurtocht die de (potentiële) gebruiker langs sites leidt waarop de chatbot actief is.
• (Vrije) Publiciteit.

Verslagen


Eindverslag

Op 14 januari 2009 lanceerden Soa Aids Nederland en het Trimbos-instituut de leefstijlchatbot Bzz. De chatbot beantwoordt via een database met antwoorden automatisch de vragen van chatters via MSN. De chatbot is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. Gebruikersonderzoek door de Universiteit Maastricht wees uit dat de Bzz-ers enthousiast waren over de snelheid, gebruiksvriendelijkheid, anonimiteit en betrouwbaarheid van Bzz, maar graag zouden zien dat Bzz over meer onderwerpen zou kunnen chatten.

Op basis van deze uitkomsten zijn in 2010 de onderwerpen roken (door Stivoro), voeding (door Voedingscentrum), sportblessures (door Consument & Veiligheid) en gehoorschade (door Centrum voor Media en gezondheid) toegevoegd. Het aantal gebruikers is in 2010 gestegen van 50.000 naar ruim 75.000 chatters, maar het aantal gesprekken dat gemiddeld wordt gevoerd per gebruiker is niet toegnomen. De waardering voor Bzz door de gebruikers is op een vergelijkbaar peil gebleven. Dit duidt erop dat de kwaliteit is behouden en dat de uitbreiding in onderwerpen door gebruikers als logisch wordt ervaren. De chatters zien Bzz echter nog voornamelijk als een chatbot voor seks, alcohol en drugs vragen, maar geven aan wel interesse te hebben in de in 2010 toegevoegde onderwerpen. Een groot deel van de chatters kan zich voorstellen hier in de toekomst ook eens vragen over te stellen. Zowel gebruikers als inhoudelijke partners zijn enthousiast over Bzz en de deelnemende organisaties staan positief tegenover voortzetting. Voor deze voortzetting moet echter nog wel financiering worden gevonden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
203500005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
E. Fisser
Verantwoordelijke organisatie:
Aids Fonds - Soa Aids Nederland