Mobiele menu

Voortzetting Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG)

Doel

We streven naar voortzetting en naar bestendiging en borging van het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG).

Aanpak en verwachte resultaten

Het NRCG vormt een landelijk dekkend netwerk van 7 regionale consortia en werkt onafhankelijk, multidisciplinair en op een gelijkwaardige manier samen aan de gezamenlijke opdracht tav kennis en kwaliteit. Het NRCG verbindt onderzoek met praktijk en slaat een brug tussen alle partners en belanghebbenden in de geboortezorg op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau, met continue aandacht voor ouderparticipatie. Om dit te kunnen en blijven doen, zijn ons dagelijks netwerkbestuur en ervaren coördinatorenteam onontbeerlijk. Elk bestuurslid en elke coördinator heeft een eigen portefeuille gekoppeld aan een thema en/of is aanspreekpunt voor derden of voor een taak binnen het NRCG. Hoofdactiviteiten bestaan uit – en zijn gericht op – samenwerking, kwaliteitsverbetering, communicatie, netwerkvorming en -beheer en het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Kenmerken

Projectnummer:
05430012220005
Looptijd: 43%
Looptijd: 43 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.W. Harmsen van der Vliet - Torij MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam