Mobiele menu

Voortzetting regionaal consortium Geboortezorg Oost

Projectomschrijving

Doel

We streven naar voortzetting alsmede bestendiging en borging van het regionaal consortium Geboortezorg Oost (GO).

Aanpak en verwachte resultaten

GO vormt een regionaal netwerk van zes VSV’s in de regio Oost Nederland en werkt onafhankelijk, multidisciplinair en op een gelijkwaardige manier samen aan de gezamenlijke opdracht t.a.v. kennis en kwaliteit. GO verbindt onderzoek met praktijk en slaat een brug tussen alle partners en belanghebbenden in de geboortezorg op lokaal en regionaal niveau, met continue expliciete aandacht voor ouderparticipatie.

Om dit te kunnen en blijven doen, zijn onze dagelijkse coördinatoren en directe betrokkenen van de zes VSV’s onontbeerlijk. Zij zorgen voor afstemming, interactie en beweging in de regio en voor optimale uitwisseling en samenwerking met het landelijke netwerk van consortia. Hoofdactiviteiten bestaan uit – en zijn gericht op – samenwerking, kwaliteitsverbetering, communicatie, netwerkvorming en -beheer en het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis.

Kenmerken

Projectnummer:
05430012220004
Looptijd: 31%
Looptijd: 31 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. NTL van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum