Mobiele menu

Vooruit met winst door sport in Vollenhove

Projectomschrijving

Sport en bewegen lijkt voor veel volwassen inwoners uit de buurt Vollenhove in Zeist niet vanzelfsprekend door hun moeilijke financiële situatie. We zien een wisselwerking tussen beide vraagstukken en zoeken naar passende antwoorden. De grote variatie aan buurtbewoners maakt dit complex. Daarom willen we via een Living Lab (LL) een netwerk bouwen waarin ervaringskennis een prominente plek krijgt. We grijpen dit LL aan om ervaringsdeskundigen mbt armoede in te zetten voor een toename in sport en bewegen. Ervaringsdeskundigen inzetten is nieuw in deze aanpak.

Deelnemers voor het netwerk zijn inwoners uit Vollenhove, ervaringsdeskundigen, betrokken lokale partners uit sport én sociaal domein en gemeente. Onder begeleiding van de HU passen we de design- thinking methode toe De verwachting van dit LL is dat we hierdoor wel de wens en het oplossend vermogen van inwoners, ondersteund door ervaringsdeskundigen, echt centraal kunnen stellen om mensen duurzaam in beweging te brengen.

Verslagen


Eindverslag

Het project ‘Vollenhove in beweging’ (ViB) is een bijzondere retro-innovatie: we bouwen op krachtige bestaande initiatieven, geven die een verbindende impuls én ontwikkelen die in een lange(re) periode. De aanleiding is de observatie dat groepen met een lage sociaal-economische positie (SEP), groepen die moeite hebben met rondkomen, een leefstijl hebben die de kwaliteit van leven sterk negatief beïnvloedt. Eigenlijk is een deel van de oplossing heel simpel: de bewoners in Vollenhove letterlijk en figuurlijk samen in beweging krijgen. In ViB sluiten we aan op de (potentieel) krachtige initiatieven rond bewegen in Vollenhove, verbinden we die aan elkaar en kijken we ook ‘wat werkt’ en versterken we de initiatieven heel praktisch: Kinderen van statushouders sporten in de gymzaal, maar daar worden ook Eritrese mannen verleid om aan een wekelijks Bootcamp mee te doen. Afghaanse mannen oefenen Nederlands in het wekelijkse Ommetje. Bij het voetbal van de Krachtvrouwen wordt ook gekeken hoe de Corona-maatregelen beter onder de aandacht kunnen komen onder allochtone groepen in Vollenhove. In ViB is een stevig netwerk geweven met de gemeente Zeist, Meander Omnium, Sportief Zeist, Leger des Heils, de Hogeschool Utrecht… maar vooral ook met veel bewonersinitiatieven in Vollenhove. Daar is ook geput uit ervaringskennis en -deskundigheid uit de veelkleurige ‘melting pot’ die Vollenhove kenmerkt.

Samenvatting van de aanvraag

Sport en bewegen lijkt voor veel volwassen inwoners uit de buurt Vollenhove in Zeist niet vanzelfsprekend vanwege hun precaire financiële situatie. We zien een wisselwerking tussen beide vraagstukken en zoeken naar passende antwoorden. De diversiteit aan buurtbewoners maakt dit complex. Daarom willen we via een Living Lab een netwerk bouwen waarin ervaringskennis een prominente plek krijgt. Ervaringsdeskundigen kunnen de kloof tussen professionals en inwoners overbruggen. De verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen hebben, worden echter nog maar beperkt benut. We grijpen dit Living Lab aan om op collectief niveau ervaringskennis over armoede in te zetten voor een toename in sport en bewegen. Ervaringsdeskundigen inzetten is een nieuw fenomeen in deze sector overstijgende aanpak. Stakeholders voor het netwerk zijn inwoners uit Vollenhove, ervaringsdeskundigen, betrokken lokale partners uit sport én sociaal domein en gemeente. Onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht gaan we volgens de design- thinking methode aan de slag. De verwachting van dit Living Lab is dat we hierdoor wel de wens en het oplossend vermogen van inwoners, ondersteund door ervaringsdeskundigen, echt centraal kunnen stellen om mensen duurzaam in beweging te brengen. Om met de diversiteit aan (ervarings-)kennis tot echte vernieuwing en maatwerk te komen in sport en bewegen in Vollenhove.

Kenmerken

Projectnummer:
546006006
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Kloos
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zeist