Mobiele menu

Vr sync Medical: de kracht van het beeld

Verslagen


Eindverslag

De doelstelling van het project: “Vr Sync Medical: de kracht van het beeld” was het implementeren
van VR toepassingen in de integrale gezinsgerichte medisch specialistische zorg van het Erasmus
MC Sophia. Hierbij werd rekening gehouden met de vraagstukken rondom privacy, veiligheid en
innovatie.
In het coachingstraject hebben wij ervoor gekozen dat Virtual Reality vanuit de Psychosociale zorg
van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie geïmplementeerd is. Medisch
pedagogisch zorgverleners werden getraind in het gebruik en de hantering van de VR brillen en
werden geholpen zelf weer een training op te zetten om de VR bril met de bijbehorende attitude
van wederkerige samenwerking met de patiënt aan andere afdelingen, medisch specialisten en
verpleegkundig consulenten te introduceren. Door het geven van webinars werden afdelingen
geïnformeerd en enthousiast gemaakt voor de toepassing VR in de patiëntenzorg. Het is een
waardevolle aanvullende interventie gebleken in de patiëntenzorg, met als doel behandeling zo
comfortabel mogelijk in afstemming met de patiënt aan te bieden en spanning te verlagen.
Door het coachingstraject verliep de implementatie van de VR brillen soepel ook in samenwerking
met ondersteunende afdelingen zoals ICT en infectiepreventie. Dit bleek heel belangrijk om
implementatie te laten slagen. Het effect van dit project is dat er veel afdelingen in het Erasmus MC
interesse hebben om de toepassing van Virtual Reality in de zorgprocessen te implementeren. Dat is een mooi resultaat!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002771
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.W.C. Aendekerk
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC