Mobiele menu

VRBEELDING: beeld van een goed leven met dementie via VR-brillen

Voorjaar ‘21 vertelden ouderen aan onderzoekers van het VRbeelding-consortium dat veel mensen bang zijn om dementie te krijgen, uit angst voor een slechte kwaliteit van leven. Dit angstbeeld beïnvloedt ook de bejegening van en zorg voor een persoon met dementie. Hoewel negatieve associaties met dementie goed te begrijpen zijn, is het volgens het VRbeelding-consortium belangrijk om te laten zien dat het ook mogelijk is om een goed leven te leiden mét dementie. In tegenstelling tot veel eerdere studies, kijkt het VRbeelding-consortium niet alleen naar beïnvloedende factoren voor angst, maar juist naar beelden van een goed leven met dementie die angst kunnen afzwakken of ontkrachten.

Doel

In het VRbeelding-project willen ouderen en professionals die in het dagelijks leven met dementie in aanraking komen, onderzoeken welke angstbeelden over leven met dementie heersen onder burgers. Zij onderzoeken ook welke beelden burgers en ervaringsdeskundigen daar tegenover kunnen zetten om zo bij te dragen aan bewustwording over de mogelijkheden om met dementie een goed leven te leiden.

Aanpak

Creatieve onderzoeksmethoden worden ingezet om beelden over leven met dementie op te halen onder grote groepen burgers, bijvoorbeeld photo-voice. Mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals reflecteren op die beelden. Het inzicht in angst en de tegenbeelden hiervan gebruikt het consortium om (wetenschappelijke) publicaties te schrijven en daarnaast om een interventie met een dementie-ervaring via Virtual Reality-technologie (Dementiebril) en training te ontwikkelen. Met de interventie willen we angstbeelden verminderen en perspectieven en handelingsopties voor mantelzorgers en professionals voor een goed leven met dementie vergroten.

Verwachte resultaten

Het VRbeelding-project sluit aan bij de missie van de overheid om mensen met dementie en hun naasten meer kwaliteit van leven te bieden door hen als waardevol lid van de samenleving mee te laten doen, zonder vooroordelen of stigma, en hen passende zorg en ondersteuning te bieden.

Producten

Titel: Met VRbeelding een genuanceerder beeld creëren van leven met dementie
Auteur: Windesheim

Kenmerken

Projectnummer:
404270598030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.C. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim