Mobiele menu

Vrij veilig campagne 1999

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

-De Vrij veilig campagne 1999 richt zich voor een belangrijk deel op de verdere implementatie van de Vrij veilig campagne 1998. Nieuwe elementen zijn een televisiespot, een internetsite en kraskaarten over soa. Daarnaast wordt i.s.m. sociaalverpleegkundigen materiaal ontwikkeld ter bevordering van de regionale implementatie van de campagne. -De campagne blijft gericht op het vergroten van kennis over (met name virale) soa, en op bewustmaking van conditiescheppende vaardigheden (condooms kopen, goed gebruiken en bij de hand hebben). De campagne beoogt daarmee bovenal ondersteuning te bieden aan gedragsbeïnvloedende interventies in de regio en voor specifieke doelgroepen. Van belang is dan ook dat de samenwerking met regio’s en doelgroepcoördinatoren in 1999 wordt geoptimaliseerd. -Doelgroepen zijn: algemeen publiek (15-35-jarigen), specifieke doelgroepen (migranten, jongeren, homomannen, vrouwen), intermediairen (o.a. sociaalverpleegkundigen, huisartsen en welzijnswerkers). -De campagne wordt geëvalueerd onder algemeen publiek (15-35 jaar), onder intermediairen en onder de coördinatoren van de doelgroepen migranten, jongeren, homomannen en vrouwen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24100004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
1999
2000
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.H.M. Hilbers