Vrijwillig Traineeship 3.0

Projectomschrijving

De MDT-reis

Bij Vrijwillig Traineeship 3.0 (VT 3.0) doen jongeren gedurende een half jaar minimaal 4 uur per week vrijwilligerswerk. In telkens 2 maanden gaan de trainees bij 3 verschillende organisaties aan de slag die iets goeds doen voor anderen, zoals een bibliotheek, kinderboerderij, brandweer, sportclub, verzorgingshuis of scoutingclub.

De trainees worden gedurende het gehele traject begeleid door een jongerencoach, die zelf heeft meegedaan aan een VT. Deze coach wordt weer ondersteund door een professionele jongerenwerker. Elke 2 maanden komen alle trainees (en coaches) bij elkaar om een minicursus te volgen en ervaringen te delen.

De trainees kunnen ook zelf cursussen uitzoeken die ze graag willen volgen, zoals een cursus Italiaans, slim studeren, programmeren of spreken in het openbaar. Deze cursussen zijn goed voor de eigen ontwikkeling en een goede aanvulling op het CV. De MDT-reis sluit af met een gezamenlijke bijeenkomst en evaluatie.

Dit reguliere MDT-project is een verdere verbetering en uitbreiding van VT’s 1.0 en 2.0.

Betekenis

  • Voor jongeren

Voor de tijd die trainees in het VT investeren, krijgen ze waardering, enthousiasme en gezelligheid met andere trainees terug. Daarnaast leren ze nieuwe mensen kennen, ontwikkelen ze bestaande en nieuwe skills, doen ze iets goeds voor een ander, helpen ze maatschappelijke organisaties en zorgen de (mini-)cursussen voor een boost van het CV.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De trainees zorgen bij maatschappelijke organisaties voor frisse energie en extra aandacht en/of activiteiten voor (soms eenzame) cliënten. Daarnaast helpen de trainees de organisaties om jongerenproof te worden, bijvoorbeeld met tips over hoe zij jongeren het beste kunnen werven, begeleiden en belonen. Bovendien blijft ongeveer de helft van de trainees na afloop van het VT vrijwilligerswerk doen. Voor de meer kwetsbare jongeren kan de structuur en extra begeleiding van het VT voorkomen dat zij extra/zwaardere zorg nodig hebben.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 27 jaar.

Regio

Delft en Westland, Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant en Zuidoost-Zuid-Holland.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Deze aanvraag voor VT 3.0 is een vervolgaanvraag op de projecten Vrijwillig Traineeship 1.0 en 2.0. De kern van deze projecten is gelijk: jongeren doen voor een half jaar minimaal 4 uur per week vrijwilligerswerk bij drie maatschappelijke organisaties. Het doel is om jongeren maatschappelijk te betrekken en hen te motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast worden jongeren gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen en worden maatschappelijke organisaties geschoold om jongerenproof te worden. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen 16 en 27 jaar die zich voor zes maanden willen inzetten. Naast schoolgaande jongeren zijn dit ook jongeren met een tussenjaar, schoolverlaters, werkzoekende of werkende jongeren. Voor kwetsbare jongeren is in de regio’s nauwelijks MDT-aanbod aanwezig. Dit zien wij momenteel als witte vlek onder de doelgroep. Doordat we met lokale welzijnsorganisaties werken zijn wij een geschikt project om deze groep te vinden en te begeleiden (o.a. door korte lijnen met de ketenpartners en inwoners). Hierop wordt in VT 3.0 ingespeeld. Het VT wordt in VT 3.0 in 6 regio’s uitgevoerd: Westland, Amstelland, Haarlemmermeer, Oosterhout, Zwijndrecht en Vlaardingen. De belangrijkste redenen om een vervolgaanvraag te doen is dat we: 1. de methodiek verder willen verbeteren, zoals scholing coaches en begeleiding kwetsbare jongeren. 2. willen inzetten op het bereiken van een blinde vlek in onze doelgroep, namelijk kwetsbare jongeren. Dit blijkt tot nu toe in de meeste regio’s een blinde vlek onder de doelgroep. 3. de continuïteit willen waarborgen. De huidige subsidie loopt in april 2022 af. Er is een risico dat er dan nog geen structurele subsidie beschikbaar is en het project tijdelijk stil komt te liggen. Het project heeft nu naamsbekendheid én we hebben veel enthousiaste jongeren die ambassadeur zijn van het project. Dit willen we behouden.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110030
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
M. Baetings
Verantwoordelijke organisatie:
Vitis Welzijn