Mobiele menu

Vrijwillige inzet in het mantelzorgsysteem rond thuiswonende mensen met dementie: diversiteit en randvoorwaarden

Iedereen die graag wil dat mensen met dementie langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, moet weten dat professionele hulp, dagbesteding en hulp van hun mantelzorgers (binnen- en buitenshuis) onmisbaar is. Vrijwilligers, buren en bezoekers zijn ook belangrijk en kunnen veel betekenen voor de kwaliteit van leven. Ze bieden een luisterend oor, passen even op, maken een praatje, helpen met boodschappen of klusjes in huis en tuin. Mantelzorgers letten bovendien op medicijngebruik, de kleding, koken, schoonmaken en helpen met vervoer.

Mensen weten vaak niet goed hoe ze met dementie moeten omgaan. Er kan veel geleerd worden van praktijken die vrijwilligers werven. In het onderzoek komen 4 praktijken aan bod: een Odensehuis, Ketenzorg Zuid Hollandse Eilanden, Hulp bij Dementie in Limburg, en het mantelzorgsteunpunt VCMA in Almere. Op basis van het onderzoek zijn er tips aan partijen die meer, plezieriger en/of veiliger informele hulp willen bij huishoudens die kampen met dementie.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

De inzet van vrijwilligers kan het gevoel van overbelasting bij mantelzorgers verminderen en de kwaliteit van leven van mensen met dementie bevorderen. De Nederlandse maatschappij hoopt in de nabije toekomst op (nog) meer inzet van (nog) meer vrijwilligers bij mensen thuis. Dit project geeft inzicht in de aard, omvang en diversiteit van het vrijwilligerswerk rond thuiswonende mensen met dementie. De onderzoekers brengen de ervaringen, effecten, kosten, succesfactoren en knelpunten in kaart. Daarbij is speciale aandacht voor de diversiteit van de vrijwillige inzet, de diversiteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers (o.a. etnische achtergrond) en de afstemming tussen formele zorg en het informele netwerk. De bevindingen worden gepresenteerd in twee interactieve, digitale handreikingen: - één met algemene tips voor iedereen die met vrijwilligers, buurt- & straatgenoten (de civil society) rond huishoudens met dementie wil werken; - en één met tips en aandacht voor de cultuurspecifieke aspecten van informele inzet rond mensen met dementie en hun mantelzorgers. De handreikingen zijn instrumenten – voor professionele en vrijwillige organisaties- om vrijwillige inzet rond mensen met dementie beter, goed toegerust, veiliger en prettiger vorm te geven. Verder wil het project het bewustzijn verhogen bij gemeenten, zorgprofessionals en zorgorganisaties (consciousraising) . Wij willen met het onderzoeksresultaat de bewustwording bij financiers en beleidsverantwoordelijken bevorderen over - het belang van de inzet van een informeel netwerk - en over wat er allemaal komt kijken bij een goede vrijwillige inzet bij mensen met dementie thuis: de voorwaarden , de training, de inzet die nodig blijkt als je het wil doen zo dat mantelzorgers en dementeren aan kwaliteit van leven winnen. Om de kennis uit dit onderzoek verder te ontwikkelen, te delen en te benutten in de praktijk, bieden de onderzoekers begin 2018 workshops aan voor gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligersorganisaties.

Kenmerken

Projectnummer:
733050612
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van der Klein
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut