Vroegsignalering kwetsbare oudere

Projectomschrijving

Het kernteam van gezondheidscentrum De Weide werkt al een aantal jaren aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Dit aanbod willen zij baseren op behoeften van ouderen in hun werkgebied (buurt, wijk en gemeente). Dit aanbod moet de ouderen in staat stellen zo lang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen.

De basis van de ouderenzorg in De Weide wordt gevormd door het kernteam. Het kernteam bestaat uit een praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, huisarts, doktersassistente met ouderenopleiding, specialist ouderengeneeskunde, de mantelzorgconsulent, een fysiotherapeut ouderen, de opbouwwerker en de WMO-consulent.

De focus in deze aanvraag ligt op identificatie van kwetsbare patiënten in een vroeger stadium, dat wil zeggen het in kaart brengen van patiënten die niet al in ketenzorg zijn, te beginnen bij 90-plussers. Daarna de leeftijdsgroep 80-90, vervolgens 70-80 etc. Het betrekken van patiënten en hun mantelzorgers bij het netwerk heeft hoge prioriteit. Op dit moment zijn ouderen te laat in beeld, wanneer zij al dichtbij een crisissituatie zitten en opname soms nodig is. Wanneer zij eerder besproken worden zullen er naar verwachting minder crisissituaties zijn. Er zijn veel verschillende overleggen (face to face en digitaal) en er zijn diverse afspraken over de te gebruiken communicatiemiddelen. Echter men wil de gezamenlijke inhoudelijke focus op de genoemde doelgroep verbeteren. Door onder begeleiding van een externe adviseur de visie te herijken, een QuickScan en een omgevingsanalyse uit te voeren wil men een keuze maken voor twee inhoudelijke onderwerpen om te zorgen dat er minder crisisopnames bij de doelgroep plaats vinden. Hiervoor zal tevens een plan van aanpak worden gemaakt.

Verslagen

Eindverslag

In het project Vroegsignalering van de kwetsbare oudere heeft het gezondheidscentrum De Weide m.b.v. een netwerk- en omgevingsanalyse de ambitie, doelstellingen, succesfactoren en inhoudelijke doelstellingen ten behoeve van de kwetsbare ouderen geformuleerd. Dit is tot stand gekomen met behulp van de verschillende zorg- en welzijnsprofessionals, huisarts, maatschappelijk werk, mantelzorgconsulent, wijkverpleegkundige. Het Multidisciplinair overleg (MDO) zal m.b.v. de uitkomsten meer benut worden om crisisopnames bij de kwetsbare oudere te voorkomen, o.a. door uitbreiding van laagdrempelig beveiligd digitaal overleg met behulp van VIPlive. Het MDO en de flexibele schil is opnieuw geformeerd en nieuwe collega’s worden hiervoor ingewerkt. Het netwerk heeft twee nieuwe inhoudelijke doelstellingen geformuleerd waarop zij zich de komende periode willen richten.

Samenvatting van de aanvraag
Het kernteam van gezondheidscentrum de Weide werkt al een aantal jaren aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Dit aanbod willen zij baseren op behoeften van ouderen in hun werkgebied (buurt, wijk, gemeente). Dit aanbod moet de ouderen in staat stellen zo lang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen. De basis van de ouderenzorg in De Weide wordt gevormd door het kernteam. Het kernteam bestaat uit een praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, huisarts, doktersassistente met ouderenopleiding, specialist ouderengeneeskunde, de mantelzorgconsulent, een fysiotherapeut ouderen, de opbouwwerker en de WMO-consulent. De focus in deze aanvraag ligt op identificatie van kwetsbare patiënten in een vroeger stadium, dat wil zeggen het in kaart brengen van patiënten die niet al in ketenzorg zijn, te beginnen bij 90-plussers. Daarna de leeftijdsgroep 80-90, vervolgens 70-80 etc. Het betrekken van patiënten en hun mantelzorgers bij het netwerk heeft hoge prioriteit. Op dit moment zijn ouderen te laat in beeld, wanneer zij al dichtbij een crisissituatie zitten en opname soms nodig is. Wanneer zij eerder besproken worden zullen er naar verwachting minder crisissituaties zijn. Er zijn veel verschillende overleggen (face to face en digitaal) en er zijn diverse afspraken over de te gebruiken communicatiemiddelen. Echter men wil de gezamenlijke inhoudelijke focus op de genoemde doelgroep verbeteren. Door onder begeleiding van een externe adviseur de visie te herijken, een Quickscan en een omgevingsanalyse uit te voeren wil men een keuze maken voor twee inhoudelijke onderwerpen om te zorgen dat er minder crisisopnames bij de doelgroep plaats vinden. Hiervoor zal tevens een plan van aanpak worden gemaakt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005056
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Pruys
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum de Weide