Mobiele menu

Vroegtijdige re-integratie 2e spoor en verbeteren eigen regie werknemers

Eén van de knelpunten bij re-integratie in het tweede spoor is de timing; aangezien het moment waarop re-integratie tweede spoor wordt ingezet van groot belang is voor het succes. Inzichten in de factoren die (vroegtijdige) inzet van het tweede spoor in de praktijk bepalen ontbreken momenteel. Een ander knelpunt zijn de mogelijke psychologische factoren van werknemer. Juist bij het vroegtijdig inzetten van het tweede spoor kunnen deze psychologische factoren een cruciale rol spelen. Daarom wordt in dit participatieve actiegerichte project ingezet op het identificeren van factoren en kritische momenten die als belangrijke factor aangemerkt kunnen worden bij de beslissing om al dan niet het tweede spoor vroegtijdig in te zetten en het ontwikkelen van een theoretisch raamwerk, methodiek en aanpak voor in de praktijk. Daarnaast worden belangrijke vaardigheden i.r.t. eigen regie geïdentificeerd en een coaching traject voor werknemers die re-integreren binnen het tweede spoor ontwikkeld

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10490012110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N. Hutting
Verantwoordelijke organisatie:
HAN University of Applied Sciences