Mobiele menu

Vroegtijdige signalering door apothekers van het niet ophalen van medicatie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: een systeem om verward gedrag te voorkomen.

Projectomschrijving

Een persoon met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die goed is ingesteld op zijn medicatie kan participeren in de maatschappij en een acceptabele kwaliteit van leven ervaren. Wanneer een persoon met een EPA zijn medicatie niet inneemt, neemt het risico op een crisis met alle gevolgen die daaraan zijn verbonden echter flink toe. Naar schatting is 55% van de patiënten met een psychotische stoornis niet volledig medicatietrouw.

Doel

Als hulpverleners tijdig op de hoogte kunnen worden gesteld dat een persoon zijn medicijnen niet heeft opgehaald bij de apotheek kunnen crises bij personen met een EPA mogelijk worden voorkomen. We ontwikkelen een systeem waarmee apothekers kunnen signaleren en melden wanneer de medicijnen niet (op tijd) zijn opgehaald. De behandelaar kan daarop actie ondernemen en achterhalen waarom de medicatie nog niet is opgehaald teneinde escalatie te voorkomen. De bruikbaarheid en effectiviteit van dit systeem ter preventie van crisis worden onderzocht.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding
Afbeelding

Resultaat

In samenwerking met psychiaters, apothekers, cliënten en andere experts op het gebied van het voorschrijven en uitgeven van medicijnen is een eerste versie van een systeem voor de signalering en melding door apothekers van niet-opgehaalde medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (het SMANOM-EPA systeem) vormgegeven. Het systeem is door de gebruikers gewaardeerd als nuttig en bruikbaar en kan mogelijk bijdragen aan de alertheid van hulpverleners op (beperkte) medicatietrouw van kwetsbare cliënten, de preventie van de gevolgen van medicatie-ontrouw en een verbetering van de communicatie tussen voorschrijver en apotheker.

Effect op zorggebruik en crisisinterventies

In een volgende fase wordt het effect van het systeem op zorggebruik en crisisinterventies onderzocht. Daarnaast worden de bevorderende en belemmerende factoren van het systeem in kaart gebracht en wordt het cliënten- en naastenperspectief verder geëvalueerd.

Aanpassing en verspreiding

Op basis van de resultaten wordt het SMANOM-EPA systeem verbeterd en verspreid onder instellingen die betrokken zijn bij de (farmacotherapeutische) behandeling van kwetsbare cliënten.

Verslagen


Eindverslag

In samenwerking met psychiaters, apothekers, cliënten en andere experts op het gebied van het voorschrijven en uitgeven van medicijnen is een eerste versie van een systeem voor de signalering en melding door apothekers van niet-opgehaalde medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (het SMANOM-EPA systeem) vormgegeven. Het systeem is door de gebruikers gewaardeerd als nuttig en bruikbaar en kan mogelijk bijdragen aan de alertheid van hulpverleners op (beperkte) medicatietrouw van kwetsbare cliënten, de preventie van de gevolgen van medicatie-ontrouw en een verbetering van de communicatie tussen voorschrijver en apotheker. In een volgende fase wordt het effect van het systeem op zorggebruik en crisisinterventies onderzocht. Daarnaast worden de bevorderende en belemmerende factoren van het systeem in kaart gebracht en wordt het cliënten- en naastenperspectief verder geëvalueerd. Op basis van de resultaten wordt het SMANOM-EPA systeem verbeterd en verspreid onder instellingen die betrokken zijn bij de (farmacotherapeutische) behandeling van kwetsbare cliënten.

Samenvatting van de aanvraag

In verwarde toestand kunnen personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zichzelf of anderen schade toebrengen of de openbare orde verstoren. Veel personen met een EPA krijgen medicatie voorgeschreven waarmee ze de symptomen onder controle houden. Het risico op crisis neemt aanzienlijk toe als een persoon met een EPA zijn medicatie niet inneemt. Wanneer hulpverleners door apothekers tijdig op de hoogte worden gesteld dat een persoon zijn medicatie niet heeft opgehaald worden crises bij personen met een EPA mogelijk voorkomen. Binnen dit project wordt een systeem voor signalering en melding van niet-opgehaalde medicatie ontwikkeld en geïmplementeerd. De bruikbaarheid en effectiviteit van dit systeem ter preventie van crisis wordt onderzocht. Interviews (o.a. met cliënt, apotheker en behandelaar)worden uitgevoerd om de rollen van betrokkenen, (de privacyaspecten van) de gegevensuitwisseling en de procedure met betrekking tot de medicinale behandeling in kaart te brengen en het systeem en implementatieprotocol te ontwikkelen. Voor bepaling van de effectiviteit worden het aantal en de ernst van crises van personen met een EPA in de 2 jaar voordat het systeem werd geïmplementeerd vergeleken met het aantal en de ernst van crises in het jaar na implementatie. Tevens worden vragenlijsten uitgezet onder een steekproef van behandelaars voor bepaling van de ervaren effectiviteit. Periodiek dossier-onderzoek wordt uitgevoerd om het gebruik van het systeem te bepalen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020044
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Lauriks MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Amsterdam.