Mobiele menu

V&VN Kwaliteitsstandaard signaleren en omgaan met Zorgmijding in de eerste lijn

Projectomschrijving

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten in hun zorgpraktijk die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Ook is aandacht nodig voor de context, ethische componenten en wettelijke kaders.

Doel

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een richtlijn voor het signaleren van en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn.

Doelgroepen

De richtlijn is bruikbaar voor verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn die te maken krijgen met mensen die zorg mijden of missen. Het gaat om verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in diverse settings, zoals een sociaal wijkteam, een wijkverpleegkundig team, een thuiszorgteam of als POH-GGZ. Daarnaast is de richtlijn van belang voor cliënten, voor andere sociaal werkers, huisartsen, managers en beleidmakers.

Resultaten

De ontwikkelde richtlijn biedt verpleegkundigen en verzorgenden kennis over risicofactoren voor zorgmijding, concrete handvatten voor het signaleren van symptomen, het inzetten van interventies en het toeleiden naar andere zorg. Daarnaast geeft de handreiking voor wijkverpleegkundigen concrete handvatten voor een goede samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn. Ook zijn er handzame samenvattingskaarten ontwikkeld voor professionals en cliënten.

Samenwerking

Een werkgroep met afgevaardigden van V&VN, andere beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen en andere experts heeft de richtlijn ontwikkeld met ondersteuning van het Trimbos-instituut.

Interview

Projectleider Nicole van Erp vertelt over het ontwikkelproces van de richtlijn 'Zorgmijding in de eerste lijn' en deelt eraringen en tips voor richtlijnontwikkeling.

> Lees het interview

Verslagen


Eindverslag

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten in hun zorgpraktijk die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Ook is aandacht nodig voor de context, de ethische componenten en de wettelijke kaders.
Met ondersteuning van het Trimbos-instituut heeft een werkgroep met afgevaardigden van V&VN, andere beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen en andere experts de richtlijn Signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn ontwikkeld. Bij zorgmijding gaat het om mensen met lichamelijke, psychische en/of (psycho)sociale problemen, die om diverse redenen noodzakelijke zorg mijden. De richtlijn biedt kennis over risicofactoren voor zorgmijding en biedt concrete handvatten aan verpleegkundigen en verzorgenden voor het signaleren van de eerste signalen, het inzetten van interventies en het toeleiden naar andere zorg.
Daarnaast is een handreiking voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld waarin concrete handvatten worden gegeven voorveen goede samenwerking rond zorgmijding in de eerste lijn. Ook zijn handzame samenvattingskaarten beschikbaar voor professionals en cliënten.

Samenvatting van de aanvraag

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten in hun zorgpraktijk die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Ook is aandacht nodig voor de context, ethische componenten en wettelijke kaders.

Doelstelling is om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen voor het signaleren en omgaan met zorgmijding in de eerste lijn. De doelgroep zijn jeugdigen, volwassenen en ouderen met complexe lichamelijke, psychische en/of (psycho)sociale problemen, die om diverse redenen noodzakelijke zorg mijden.

Met ondersteuning van het Trimbos-instituut ontwikkelt een werkgroep met afgevaardigden van V&VN, andere beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen en andere experts de kwaliteitsstandaard. De kwaliteitsstandaard bestaat uit de volgende modules: risicofactoren, signaleren, (preventieve) interventies, monitoren, evalueren en organisatie en samenwerking.

Kenmerken

Projectnummer:
516004022
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. N. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.