Mobiele menu

Waarde van bewegen Harderwijk

Projectomschrijving

Voor mensen met psychische problematiek levert een actieve leefstijl gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, nog niet iedereen wordt hiermee bereikt. Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar passend sportaanbod
vraagt om kennis en expertise over psychische problematiek. Verschillende organisaties in de gemeente en regio ondersteunen hierbij, maar er wordt nog nauwelijks structureel samengewerkt.
Met een aantal partners wordt er onderzocht welk duurzaam netwerk de benodigde expertise oplevert en of een living lab kansrijk is. Dit gaan we doen in co-creatie met de doelgroep, organisaties en met directe toepassing in de praktijk. Met als beoogd resultaat; een netwerk vormen dat van toegevoegde waarde is in kennis en expertise, hierin samenwerkt en zo actief bijdraagt aan de waarde van bewegen voor de kwetsbare doelgroep.

Verslagen


Eindverslag

Waarde van bewegen

In gemeente Harderwijk is een start gemaakt met het werken in een living lab rondom ‘de waarde van bewegen’. Juist voor mensen met psychische problemen kan bewegen, en breder een gezonde leefstijl, van waarde zijn op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied.

De vraag hoe deze mensen meer ondersteund kunnen worden om in beweging te komen en te blijven, maar ze dit wel vanuit eigen regie kunnen blijven doen, is een complexe vraag. Daarmee wordt bedoeld dat er veel mensen en organisaties een rol hebben in deze vraag.

In de eerste fase van dit living lab, de netwerkfase, is verder gekeken of deze aanpak van toegevoegde waarde is in Harderwijk. Hier zijn zowel de mensen waar het om gaat in de praktijk als ook verschillende (zorg- en welzijns)organisaties betrokken, maar ook gemeente Harderwijk.

De conclusie is dat het van belang is om hier een vervolg aan te geven in de praktijk, maar ook vanuit het beleid en de financiering voor deze aanpak.

Samenvatting van de aanvraag

Sport en bewegen als middel is een belangrijke maatschappelijke ondersteuning voor mensen met psychische problematiek. Een actieve leefstijl levert gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, maar nog niet iedereen wordt hiermee bereikt. Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar een passend en inclusief sportaanbod vraagt om kennis en expertise over psychische problematiek en hoe daar mee om te gaan. Verschillende organisaties in de gemeente en regio ondersteunen hierbij, maar er wordt nog nauwelijks structureel samengewerkt. Met een aantal partners wordt het voortouw genomen om te onderzoeken welk duurzaam netwerk de benodigde expertise oplevert en of een living lab kansrijk is om het toekomstperspectief te bereiken. Dit gaan we doen in co-creatie met de doelgroep en organisaties en met directe toepassing in de praktijk in een sterk lerende omgeving. Met elkaar zorgen we voor gelijkwaardige toegang tot het sport- en beweegaanbod voor kwetsbare mensen zoals dat voor iedere Nederlander het geval is. We nemen belemmeringen weg voor deze doelgroep om deel te kunnen nemen aan een sport- of beweegactiviteit.

Kenmerken

Projectnummer:
546006008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Hoek
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Harderwijk