Mobiele menu

Waarde van bewegen Harderwijk

Projectomschrijving

Na een eerste fase in de vorming van een living lab rondom ‘de waarde van bewegen’ in Harderwijk, is er nu een vervolgsubsidie toegekend door ZonMw.
Juist voor mensen met psychische problemen kan bewegen, en breder een gezonde leefstijl, van waarde zijn op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied.
De vraag hoe deze mensen meer ondersteund kunnen worden om in beweging te komen en te blijven, maar ze dit wel vanuit eigen regie kunnen blijven doen, is een complexe vraag. Daarmee wordt bedoeld dat er veel mensen en organisaties een rol hebben in deze vraag.
Een vervolgaanpak voor 2021 om verdere invulling te geven aan de invulling in de praktijk, maar ook vanuit beleid en de financiering van dit vraagstuk is nodig om te kijken naar innovatieve mogelijkheden en de implementatie in de bestaande aanpak in (regio) Harderwijk.
Dit krijgt in 2021 verder vorm, waarbij zowel de aanpak in de praktijk als ook de borging voor de langere termijn centraal staat.

Verslagen


Eindverslag

Na een eerste fase in de vorming van een living lab rondom ‘de waarde van bewegen’ in Harderwijk, is er nu een vervolg geweest voor de verdere verankering en borging van het living lab.
Dit living lab richt zich op de ‘waarde van bewegen’ voor mensen met psychische kwetsbaarheid op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied vanuit eigen regie.

Er zijn experimenten en activiteiten geweest in de praktijk om mensen meer in beweging te krijgen en dit ook voor de langere termijn te borgen. Dit samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Maar daarnaast ook met onder andere studenten en docenten van Hogeschool Windesheim, de maatschappelijke sportcoach vanuit Veld42 en de mensen die vanuit eigen ervaring mee hebben gedacht en gedaan.

Verder is er gewerkt aan de organisatorische borging van het living lab voor de langere termijn en gekeken naar de bijbehorende financiële borging.
Ook is deze kennis breed gedeeld met andere living labs en (landelijke) samenwerkingspartners.

Samenvatting van de aanvraag

In Harderwijk is inmiddels een breed draagvlak voor de mogelijkheden en de waarde van bewegen voor volwassenen met psychische problematiek. Vanuit de netwerkfase is de behoefte aan verdere concretisering in projecten voor verdere uitvoer en doorontwikkeling groot. Dit in samenwerking met beleidsmakers vanuit gemeente Harderwijk, zorg- en welzijnsorganisaties, aanbieders van activiteiten en de mensen waar het over gaat (eindgebruikers). De bereidheid om samen te werken, te ontwikkelen en dit thema verder op de agenda te zetten maakt dat een vervolg wenselijk is. De stuurgroep maatschappelijke zorg/ begeleid wonen (MZ/BW) heeft het volgende besluit genomen: De stuurgroep MZ/BW ondersteunt de beweging naar meer regie van de client op zijn/haar eigen leven en de waarde van leefstijl/bewegen en zelfregie door middel van b.v. OZO-verbindzorg. Stuurgroep-organisaties willen de onderzoeken en met name de veranderingen in de praktijk ondersteunen en stimuleren. Het plan dat ingediend is voor deze aanvraag is een vervolg op de eerdere netwerkfase in verkenning van een living lab rondom dit onderwerp. Ook is het een projectplan om verder vorm te geven aan het breed gedragen besluit om de living-lab aanpak rondom dit complexe thema met diverse stakeholders verder te concretiseren en te vertalen naar uitvoer in de praktijk en (organisatorische en financiële) borging voor de lange(re) termijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10540012010009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.T. van Busschbach
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim