Mobiele menu

Waarde van bewegen Harderwijk, experimenteren met innovatieve oplossingen

Projectomschrijving

Mensen met psychische problematiek hebben een ongezondere leefstijl dan mensen zonder psychische problematiek. Over het algemeen wordt er minder bewogen, terwijl dit van waarde kan zijn. Dit kan bijdragen aan diverse aspecten van gezondheid en daarmee het vermogen zich aan te passen en eigen regie te vergroten.

Er wordt samengewerkt in de vorm van experimenten waarvan we willen leren hoe dit werkt in de praktijk:
- Op locaties kijken wat de wens is en dit direct vertalen naar de uitvoering van activiteiten;
- Verder passend beweegaanbod ontwikkelen op basis van de wensen;
- Delen van kennis rondom casussen of kennisvraagstukken;
- Uitwerken van scenario’s voor de organisatie en financiering van de aanpak voor de langere termijn.

Samenwerkingspartners zijn mensen met ervaringskennis, Hogeschool Windesheim, Veld42 met expertise rondom passend beweegaanbod, organisaties voor beleid wonen/ maatschappelijke opvang: Iriszorg, EBC Zorg, Eleos en GGz Centraal en (regio)gemeente Harderwijk.

Verslagen


Eindverslag

Na een eerste fase in de vorming van een living lab rondom ‘de waarde van bewegen’ in Harderwijk, is er nu een vervolg geweest in de vorm van experimenten binnen het living lab. Dit living lab richt zich op de ‘waarde van bewegen’ voor mensen met psychische kwetsbaarheid op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied vanuit eigen regie. Er zijn experimenten en activiteiten geweest in de praktijk om mensen meer in beweging te krijgen en dit ook voor de langere termijn te borgen. Dit samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Maar daarnaast ook met onder andere studenten en docenten van Hogeschool Windesheim, de maatschappelijke sportcoach vanuit Veld42 en de mensen die vanuit eigen ervaring mee hebben gedacht en gedaan. Verder is er gewerkt aan de organisatorische borging van het living lab voor de langere termijn en gekeken naar de bijbehorende financiële borging. Ook is deze kennis breed gedeeld met andere living labs en (landelijke) samenwerkingspartners.

Samenvatting van de aanvraag

Mensen met psychische problematiek hebben een ongezondere leefstijl dan mensen zonder psychische problematiek. Ze bewegen te weinig, eten vaker ongezond, zitten te veel en hebben daarnaast vaker last van lichamelijke klachten zoals diabetes, obesitas en verhoogd cardiovasculair risico. Er valt op gezondheidsvlak veel winst te behalen. Vanuit de positieve psychologie wordt het begrip gezondheid beschreven als “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De waarde van bewegen kan bijdragen aan diverse aspecten van gezondheid en daarmee het vermogen zich aan te passen en eigen regie te vergroten. Dit heeft direct invloed op de gezondheidsbeleving en de kwaliteit van leven van mensen met psychische problematiek. Verschillende partijen werken samen rondom dit vraagstuk. Binnen deze samenwerking is de rol van de mensen met ervaringskennis ook zeer van belang. Die worden daarom ook ingezet binnen de verschillende experimenten. Verder zijn Iriszorg, EBC Zorg, Eleos en GGz centraal aangesloten als organisaties die het belang van bewegen benadrukken binnen de context van begeleid wonen/ maatschappelijke zorg (BW/MZ) met het oog op meer eigen regie. Vanuit Veld 42 is de expertise aanwezig om passende beweegactiviteiten buiten de reguliere sportverenigingen op te zetten voor de langere termijn. Gemeente Harderwijk ziet de meerwaarde van bewegen en is benieuwd of deze manier van werken aansluit bij de behoefte vanuit de organisaties en de uiteindelijke mensen waar het over gaat. Middels een aantal experimenten willen we leren welke toegevoegde waarde we vanuit dit project kunnen hebben voor mensen die binnen de context van het “normale leven” ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door zowel op individueel niveau te kijken naar wensen en mogelijkheden, als ook in beeld te brengen wat begeleiders al doen of kunnen leren. Vanuit deze behoefte dragen we zorg voor nieuw (passend) aanbod als dat er nog niet is en zorgen we voor onderlinge kennisdeling vanuit betrokken organisaties. Ook worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor een duurzame borging van de waarde van bewegen in beleid en financiering. Hiermee beogen we op verschillende niveaus de waarde van bewegen vanuit gemeente Harderwijk in de regio Noord-Veluwe verder uit te werken.

Kenmerken

Projectnummer:
10540022110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.T. van Busschbach
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim