Mobiele menu

Waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen in Nederland

Door een behandeling alleen in te zetten bij patiënten die er profijt van hebben, kan personalised medicine bijdragen aan de doelmatigheid van die behandeling. Daarvoor is het noodzakelijk dat waardevolle voorspellende tests hun weg naar de klinische praktijk vinden.
Verscheidene stakeholders spelen een rol bij het implementeren van nieuwe voorspellende testen. Om het gebruik van deze tests te bevorderen is het belangrijk een goed beeld te hebben van de perspectieven, doelstellingen en mogelijkheden van de verschillende stakeholders en welke evidence zij nodig hebben om beslissingen te maken.

Doel

Het project zal inzichten bieden in de criteria en besluitvorming van relevante stakeholders in het  traject van waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen in Nederland. Dit zal worden gedaan aan de hand van drie casussen, te weten whole genome sequencing in de oncologie, het farmacogenetisch profiel en CardioCHIP.

Verwachte uitkomsten

De resultaten zullen naar verwacht in het najaar van 2019 gepubliceerd worden.

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
80-84600-98-3011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G. de Graaf
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam