Mobiele menu

Waardegedreven zorg binnen Bernhoven: persoonlijke doelen stellen en samen beslissen in de spreekkamer

Projectomschrijving

Bernhoven is vooruitstrevend in de toepassing van Samen Beslissen. Sinds 2015 is Bernhoven voorloper op het gebied van ondersteunen en professionaliseren van het Samen Beslisgesprek in de spreekkamer. In onze Waardegedreven zorg strategie voor de komende jaren wil Bernhoven het proces van samen beslissen verrijken door middel van het organiseren van de meest passende zorg vanuit het perspectief van patiëntwaarde. Concreet willen we aandacht voor persoonlijke waarden en doelen van de patiënt een expliciete plaats geven. Binnen het proces van samen beslissen willen we nagaan hoe de stap ‘exploreren van persoonlijke doelen’ aan de voorkant toegevoegd kan worden. De implementatiecoach ondersteunt bij de analyse en keuze van de methode(n) voor het exploreren van waarden en doelen. Daarnaast is het doel van het project om de ervaringen te gebruiken voor het verder vaststellen van de strategie Waardegedreven zorg.

Verslagen


Eindverslag

Bernhoven is vooruitstrevend in de toepassing van Samen Beslissen. Sinds 2015 is Bernhoven voorloper op het gebied van ondersteunen en professionaliseren van het Samen Beslisgesprek in de spreekkamer. In onze Waardegedreven zorg programma als onderdeel van onze nieuwe strategie voor de komende jaren wil Bernhoven het proces van samen beslissen verrijken door middel van het organiseren van de meest passende zorg vanuit het perspectief van patiëntwaarde. Concreet willen we aandacht voor persoonlijke waarden en doelen van de patiënt een expliciete plaats geven. Tijdens de pilot is op het dialysecentrum met de nierfalen verpleegkundigen nagegaan hoe de stap ‘exploreren van persoonlijke doelen’ toegevoegd kon worden aan het Samen Beslissen proces. Naar aanleiding van een inventarisatie naar gespreksmodellen en tools hebben de nierfalen verpleegkundigen gekozen voor het Bollenmodel als methodiek om uit te proberen in de spreekkamer. De verpleegkundigen hebben hun eigen vragen over doelen, als voorlopers van persoonsgericht Samen Beslissen in Bernhoven, geïntegreerd in het model. Daarnaast is het Bollenmodel ingebed in het Samen Beslissen proces voor nierfalen patiënten op het dialysecentrum. Gedurende de looptijd van het project is het programma en de roadmap van Waardegedreven Zorg verder vormgegeven binnen het ziekenhuis. De resultaten van het project vormen de input voor verdere opschaling van persoonsgericht Samen Beslissen en het exploreren van persoonlijke doelen en waarden van patiënten binnen Bernhoven. De implementatiecoach heeft ondersteund bij de analyse van de verschillende gespreksmodellen en tools en met de keuze van het Bollenmodel om uit te proberen in de spreekkamer.

Samenvatting van de aanvraag

Bernhoven is vooruitstrevend in de toepassing van Samen Beslissen. Sinds 2015 werken wij gestructureerd en planmatig aan het ondersteunen en professionaliseren van het Samen Beslisgesprek in de spreekkamer door professionals en patiënten begeleiding te bieden door middel van trainingen en het aanbieden van ondersteunende tools zoals onder andere (digitale) keuzehulpen en de 3 goede vragen. In onze strategie voor de komende jaren wil Bernhoven het proces van samen beslissen verrijken door middel van het organiseren van de meest passende zorg vanuit het perspectief van patiëntwaarde. Concreet willen we aandacht voor persoonlijke waarden en doelen een expliciete plaats geven. Binnen het proces van samen beslissen willen we nagaan hoe de stap ‘exploreren van persoonlijke doelen’ aan de voorkant toegevoegd kan worden. Met een aantal voorlopers in het ziekenhuis wordt een werkgroep gestart waarin verschillende methodieken worden uitgetest om wensen en doelen van patiënten te exploreren. In de werksessies maken leden van de werkgroep kennis met de verschillende methodieken en wordt een keuze gemaakt welke methodiek(en) het beste past binnen Bernhoven. Ook wordt het exploreren en stellen van doelen gekoppeld aan het huidige model en proces van samen beslissen in de spreekkamer. De ervaringen en resultaten van de werkgroep gaan bijdragen aan het verder vormgeven van de meer-jaren strategie van Bernhoven. Bernhoven heeft hulp nodig bij de keuze van de methodieken en het maken van de koppeling van keuzehulpen en persoonlijke doelen. Ook heeft Bernhoven hulp nodig bij het maken van een plan hoe de methode in het zorgproces ingepast kan worden. Vooral hoe je dit samen met patiënten, zorgprofessionals en managers aanpakt. Daarnaast wil Bernhoven aan het eind van de pilot komen tot een keuze met welke vakgroepen gestart gaat worden met de implementatie van de gekozen methode(n). De doelstellingen van het project: De analyse van minimaal drie methodieken voor het exploreren van waarden en doelen van patiënten, de keuze voor een of meerdere methodieken en inbedding daarvan binnen het proces van samen beslissen. Deeldoelstellingen: •Definitief vaststellen welke methodieken uitgetest gaan worden om waarden en doelen te exploreren. •Keuze voor een of meerdere methodieken •Inbedden van de methodiek(en) in het proces van samen beslissen. •Ervaringen gebruiken voor het verder vaststellen van de strategie waardegedreven zorg

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002555
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. FA. Halvorsen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Bernhoven Ziekenhuis