Mobiele menu

Waarderend onderzoeken en ontwikkelen: leidt de toepassing van deze interventie in de teams van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West tot het versterken en waarborgen van de mentale vitaliteit van medewerkers?

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW) verzorgt de preventieve gezondheidszorg voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar in 8 gemeenten rondom Den Haag. Dit project richt zich op het versterken van de mentale vitaliteit van de medewerkers bij deze organisatie.

Doel

Dit project heeft als doel de mentale vitaliteit van medewerkers van de JGZ ZHW te versterken en waarborgen.

Aanpak/werkwijze

Stichting JGZ ZHW maakt gebruik van waarderend onderzoek en ontwikkelen (WOO) om de mentale vitaliteit van werknemers te versterken. WOO is een benadering die gericht is op positieve verandering en ontwikkeling binnen een organisatie. Deze interventie wordt bij JGZ ZHW beschouwd als meest kansrijke manier om de mentale vitaliteit van de werknemers te versterken en te waarborgen.

WOO helpt medewerkers om op positieve wijze en in onderlinge afstemming effectief met vraagstukken in hun werk om te gaan.

Deze interventie wordt ingezet om medewerkers op een participatieve en positieve manier mee te nemen in de overgang naar Zorg op Maat, waarbij meer zorg wordt aangeboden waar nodig en minder waar mogelijk.  Zorg op Maat en WOO ondersteunen medewerkers in tijden van crises, zoals de coronapandemie.

Het opleiden van interne facilitators en het samen met hen ontwikkelen van een aanpak voor de implementatie van WOO in andere werkprocessen draagt bij aan het duurzaam verankeren van de implementatie

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door JGZ Zuid-Holland West. Het Instituut voor Interventiekunde verzorgt de interventietraining en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation verzorgt kennisvergaring en verspreiding via actieonderzoek.

(Verwachte) Resultaten

Het beoogde resultaat van dit project is dat door inzet van het waarderend onderzoek en ontwikkelen (WOO) de mentale vitaliteit van de medewerkers van CJG ZHW worden versterkt en duurzaam wordt verankerd in de organisatie.

Meer informatie

Lees meer over het programma Mentale vitaliteit van werkenden

 

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.M. van Rossum
Verantwoordelijke organisatie:
JGZ Zuid-Holland West