Wake up your mind!

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

De deelnemende jongeren van Wake up your mind! zijn Goal-diggers. Ze gaan een gemeenschappelijk doel achterna: een bijdrage aan de maatschappij leveren. De groep deelnemers bestaat uit 120 jonge statushouders en Nederlandse jongeren. Zij creëren zelf hun eigen project. Dit vraagt om creatieve input en ondernemerschap. De cursussen die ze tijdens het project kunnen volgen, helpen hierbij. Voorbeelden van projecten zijn ondersteuning bieden bij spreekuren voor jongeren op locaties of in azc’s, taallessen geven aan jongeren op locaties of in azc’s en het inzetten van jonge statushouders als ervaringsdeskundigen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers krijgen een uitgebreid netwerk en nieuwe kennis. Zo nemen de Goal-diggers deel aan de tweedaagse basiscursus van VluchtelingenWerk en zijn er landelijke cursussen voor Goal-diggers en andere vrijwilligers. Bijvoorbeeld over coachingsvaardigheden of sociale ondersteuning. Tijdens het project krijgen de Goal-diggers allemaal een eigen taak en verantwoordelijkheid. Jonge statushouders kunnen hun ervaringen delen, wat resulteert in meer begrip voor en betrokkenheid met elkaar. Wake up your mind! is daarnaast een goede werkplek voor de statushouders om de Nederlandse taal beter te beheersen. Na deelname ontvangen alle deelnemers een certificaat om toe te voegen aan hun cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De vrijwilligers van VluchtelingenWerk hebben een gemiddelde leeftijd van 51 jaar. De gemiddelde leeftijd van vluchtelingen ligt op dit moment tussen de 20 en 30 jaar. Jonge statushouders willen graag leeftijdgenoten ontmoeten, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Wake up your mind! brengt een jonge groep nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers met innovatieve ideeën en een frisse inbreng.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Komen de jongeren met frisse en nieuwe ideeën?
  • Levert deze methode resultaat op voor het werven en enthousiasmeren van jonge vrijwilligers?
  • Past deze methode zowel bij Nederlandse jongeren als bij jonge statushouders?

Doelgroep

Jongeren van 18 tot 28 jaar

Regio

Landelijk

Meer informatie

Website Vluchtelingenwerk Oost-Nederland

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Vluchtelingenwerk gaat een nieuwe doelgroep vrijwilligers: Nederlandse jongeren en jonge statushouders aan zich binden. Samen met deze jongeren gaan we kijken wat hen bindt om zich in te zetten voor vluchtelingen in Nederland. Het project wordt bedacht door de jongeren, we hebben jongeren gevraagd middels een innovatieve brainstormsessie wat hen drijft om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de doelstelling van vluchtelingenwerk. De focus ligt op vrijwilligers tussen de 18-28 jaar. De reden hiervan is omdat zij enthousiast zijn en ook de capaciteit hebben om een blik naar buiten te werpen. We gaan uit van een multiculturele samenleving waarbij jonge statushouders en jonge Nederlanders met verschillende culturele achtergronden als vrijwilligers elkaar motiveren en stimuleren om een bijdrage te leveren aan de integratie van statushouders.

Kenmerken
Projectnummer:
743002004
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Smits
Verantwoordelijke organisatie:
VluchtelingenWerk Oost Nederland