WALHALLAb Corona initiatieven

Projectomschrijving

De jongeren van WALHALLAb zijn vanaf dag één aan de slag gegaan met creatieve projecten. Er is een WALHALLAboom geplant op internet met bemoedigende boodschappen voor het zorgpersoneel. Op social media verschenen creatieve uitdagingen voor iedereen die afleiding zocht. De ervaringsdeskundigen van luisterlijn 'Walhellep' ondersteunden andere jongeren die met zichzelf in de knoop zitten. Met bezoekers van het azc werden creatieve kunstchallenges georganiseerd.

De deelnemende jongeren kregen weer structuur in hun dag, waren gedreven om iets te betekenen voor een ander en voelden dat ze er echt toe deden. Ze kregen een inkijkje in het leven van mensen met een andere achtergrond en er kwam verbinding tot stand. Dat leverde heel bijzondere momenten op en gaf iedereen nieuwe energie.

Wilt u meer weten over dit project? Deelnemer Noah en projectleider Ilva vertellen over hun ervaringen in dit interview.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Doordat alle jongeren door de corona-crisis thuis zitten, missen ze: structuur in hun dag, het onderlinge contact, het creatieve maakwerk en ze hebben een sterkte behoefte om betekenisvol bezig willen zijn voor zichzelf en voor anderen. Onze jongeren zijn vanaf dag 1 in deze Coronatijd aan de slag gegaan met creatieve projecten die verbinden. Veelal uit eigen beweging, soms met motivatie van ons team. De WALHALLAboom, geplant op internet met bemoedigende boodschappen voor het zorgpersoneel. Er zijn creatieve uitdagingen op social media verspreid onder #SMALLHALLAb voor iedereen die afleiding zoekt. Met WALHELLEp wordt een platform gemaakt van ervaringsdeskundige jongeren die andere jongeren, die met zichzelf in de knoop zitten, gaan ondersteunen in deze tijd. En er zijn, voor de grote Kunstchallenge, pakketten in ontwikkeling die verspreid zullen worden onder jongen met creatief materiaal. Via online videolessen worden instructies van meesters (jongen oud) gedeeld en aan de hand daarvan kunnen jongeren werken aan een kunstwerk. We onderzoeken nog of we ouderen ook kunnen betrekken bij het maakproces. Al deze initiatieven zijn door jongeren opgezet en uitgevoerd en werken verbindend en ondersteunend in de samenleving. WALHALLAb heeft veel expertise in huis maar we proberen, juist in deze bijzondere tijd, meer samenwerking en verbinding te zoeken. De volgende partners hebben een rol in onze projectuitvoering. – Ambacht21 (St. Zutphen Ambachtstad)- Ontwikkelen plannen en toegang tot hun netwerk – Samen voor Zutphen - Het uitzenden van wervingsfilmpjes, het verslaan van de stand van zaken en life-workshops van meesters. – Educatiepunt Zutphen - Het werven van jongeren via scholen Het project: ”Jongeren van WALHALLAb, die voor anderen een steun en toeverlaat willen zijn. Dit wordt op een aantal manieren uitgevoerd. Inclusiviteit en vechten tegen het eenzaamheidsvirus.’ Onze jongeren hebben allemaal een sterke behoefte om “iets” te doen. En het liefst MAKEN ze. Met hun projecten binnen SMALHALLAb dagen zij anderen uit om ook te maken, elkaar op afstand iets te leren en het gemaakte te delen met elkaar. Hierdoor ontstaat een gevoel van saamhorigheid, hebben jongeren iets om handen, is er onderling contact en de eenzaamheid onder jongeren minder. Het laten zien van al onze projecten, via lokale omroep, social media en in de tentoonstelling biedt gespreksstof en afleiding voor iedereen waarbij contact met de buitenwereld niet mogelijk is. 10 jongeren hebben een rol in dit project. Binnen het project de WALHALLAboom steken jongeren alle harde werkers die bijdragen aan het beteugelen van dit virus een hart onder de riem. Door dit initiatief ontstaat meer betrokkenheid en respect voor zorgverleners en ontvangen zij ook meer steun en een hart onder de riem. 5 jongeren ‘onderhouden’ de boom en brengen het onder de aandacht binnen de sociale media. Voor jongeren die het moeilijk hebben zijn er niet alleen maakprojecten maar komt er, onder begeleiding van professionals, hulp van onze ervaringsdeskundige jongeren, WALhellep. Ze ondersteunen jongeren, die het lastig hebben in deze complexe tijd. Hierdoor kunnen de jongeren die hulp krijgen hun hart luchten, tips krijgen bij de invulling van hun dag, omgaan met verminderde inkomsten, neemt de eenzaamheid af enz. afhankelijk van de hulpvraag van de jongere. 5 jongeren voeren gesprekken met andere jongeren. Voor het boek ‘Max en de gesloten school’ hebben de jongeren illustraties gemaakt die het verhaal ondersteunen. Het boek kan in de klas (PO) en thuis ingezet worden om een gesprek te starten over de impact van de maatregelen voor jonge kinderen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020382
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. van Schravendijk
Verantwoordelijke organisatie:
WALHALLAb