WALHALLAb ruimte(n) voor jong talent

Projectomschrijving

De MDT-reis

Leren lassen, een designstoel bekleden of een 3D-printer of kettingzaag leren gebruiken: WALHALLAb is een creatieve leer-werkplek waar alles kan. Hier kunnen jongeren hun talenten in de praktijk ontdekken. Daarbij leren de jongeren van en met elkaar. En welke technische vaardigheden zij ook willen ontwikkelen: de ervaren Meesters van WALHALLAb staan klaar om hen hierbij te helpen. Dat kunnen doorgewinterde oudere vaklui zijn, of jongeren met veel ervaring in het vakgebied waarin de MDT’er goed wil worden.

De MDT begint met een brede kennismaking op een van de werkplaatsen van WALHALLAb. Gewoon rondkijken, met iedereen kennis maken en meteen lekker meedraaien op de werkvloer. Na enige tijd volgt een uitgebreid gesprek met de persoonlijke mentor die met de jongere bespreekt wat hij uit deze MDT wil halen. Daarna wordt de jongere gekoppeld aan een vakinhoudelijke Meester die hem begeleidt bij de uitvoering van zijn project of product. Maatwerk is bij alles het uitgangspunt.

Dan komt het aan op oefenen, vaardigheden leren van de Meesters, evalueren of alles nog goed gaat en waar nodig bijschaven, opnieuw beginnen en leren van fouten. De jongeren sluiten deze MDT af met de presentatie van hun product of project. Daarna kunnen ze betrokken blijven bij WALHALLAb, als ervaringsdeskundige, als mentor, of als Meester voor toekomstige MDT’ers.

Betekenis

  • Voor jongeren

Alle jongeren ontvangen een WALHALLAb-certificaat en een aanbevelingsbrief of referentie voor op hun cv. Verder leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals omgaan met deadlines, plannen, creatief en kritisch denken en doen, probleemoplossend werken en communiceren. Vaardigheden die helpen bij het vinden van een baan, stage of vervolgopleiding en ook een stevige basis geven voor hun verdere leven. Zo ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste mensen die kansen voor zichzelf maken en pakken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat de jongeren in de WALHALLAbs samenwerken met allerlei mensen en organisaties, leren zij met iedereen omgaan. Zo slaat WALHALLAb een brug tussen verschillende generaties, (culturele) achtergronden en ervaringen. De jongeren dragen verder met hun projecten/producten bij aan een mooiere maatschappij waarin iedereen er toe doet en iedereen mag meedoen.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 27 jaar

Regio

Achterhoek, ’s-Gravenhage, Arnhem/Nijmegen, Delft en Westland, Groot-Rijnmond, Twente, Utrecht, Veluwe, Zuidwest-Overijssel

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

WALHALLAb is een ruimte(n) waar jongeren zich kunnen ontwikkelen op elk denkbaar terrein. Alle jongeren zijn welkom, van alle niveaus, leeftijden en achtergronden. Jongeren staan centraal. Er is aandacht op alle terreinen die relevant zijn voor jongeren. Jongeren moeten zich ‘thuis’ voelen, daarom moeten ze in hoge mate betrokken worden bij de inrichting. De open en brede verwelkoming van jongeren geeft hen de kans te leren om te gaan met een grote diversiteit aan mensen, meningen en methodieken. WALHALLAb biedt een hoge mate van vrijheid aan, binnen duidelijke fysieke en geestelijke grenzen. Vrolijke autoriteit en heldere instructies zijn gewoonte. Wij houden niet van labels of diagnostisering, daarom praten wij over jongeren met een hindernis. Bij de werving van de MDT-jongeren (14-27 jaar) streven we ernaar tot 50% jongeren met een ‘hindernis’ te betrekken (voortijdig schoolverlaters, jongeren zonder startkwalificatie, statushouders, jongeren met ASS, AD(H)D, hoogbegaafden, jongeren die leven onder de armoedegrens, die een achterstand in hun ontwikkeling ervaren, jongeren met fysieke beperkingen etc.). De overige jongeren hebben geen hindernis, zitten op het PO, VO of een vervolgopleiding, volgen een tussenjaar of zijn aan het werk. Leeftijd, achtergrond, afkomst… iedereen die aan de slag wil gaan is welkom bij WALHALLAb! Door onze ontwikkeling en groei komen we continue in contact met organisaties die een samenwerking zoeken, van schoolbesturen, tot leerplicht RMC en CJG, jeugdzorg en verschillende gemeentes. Nu we uit de COVID-19 maatregelen komen wordt duidelijk dat er veel moet gebeuren. Wij en al onze partners bieden een plek waar jongeren vaardigheden ontwikkelen en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Plekken waar mensen van jong tot oud met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, samenwerken en zo een bijdrage leveren en betekenis toevoegen aan de samenleving. Wij zijn een uitvoerende doe-organisatie waar voor het werven en matchen van jongeren samenwerken met andere partijen. WALHALLAb vindt MDT een essentiële en noodzakelijke ontwikkeling voor de jeugd. In al onze ondernemendheid met jongeren, vinden wij talentonwikkeling voor jongeren essentieel om te groeien naar een maatschappelijk zinvol bestaan. Zoals Staatsecretaris Paul Blokhuis constateerde in de Fabrique in Utrecht: 'Jullie zijn al MDT'. Wij zien elke dag dat jongeren nieuwe plekken nodig hebben waar ze kunnen groeien en leren. WALHALLAb maakt gebruik van het meester-gezelprincipe en peer to peer learning, zodat jongeren optimaal kunnen leren van hun begeleiders en vooral van elkaar. Dit model wordt gecombineerd met een confronterende no-nonsense pedagogiek (provocatief en socratisch coachen). Deze bestaat uit een nuchtere en realistische kijk op de situatie van de jongere, het uitdagen van jongere door een focus op “het doen” (of het maakproces), het stellen van duidelijke grenzen en het kweken van verantwoordelijkheidsbesef. WALHALLAb kiest voor nieuwe wegen in het omgaan met de protocollen en diagnoses. En geeft iedere jongere de kans zich ondernemend te ontwikkelen. Ook en vooral wanneer ze die capaciteiten niet bij zichzelf hadden ontdekt. En dat alles na, naast of in plaats van school of Jeugdzorg. MDT is geen project, MDT is een denkwijze. Samen voor een duurzame toekomst.

Kenmerken
Projectnummer:
743004034
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Hollestelle
Verantwoordelijke organisatie:
WALHALLAb