Mobiele menu

Wandelfit Amersfoort

Projectomschrijving

Amersfoort heeft ruim 17.000 volwassenen met reuma. Er is slechts een beperkt beweegaanbod voor deze doelgroep. De erkende interventie Wandelfit biedt een laagdrempelig, structureel beweegaanbod op maat, in dit project gericht op mensen met reumatische klachten. Wekelijks kunnen deelnemers wandelen of Nordic Walking, aangevuld met oefeningen. Deze activiteiten zijn voor de doelgroep bij uitstek geschikt en kunnen op elk niveau worden beoefend. Na de inspanning is er in de kantine gelegenheid om samen iets te drinken. Het wandelaanbod wordt uitgevoerd bij en met atletiekvereniging Altis. Er wordt samengewerkt met professionals die de deelnemers kunnen ondersteunen, waaronder met Cirkel der Seizoenen (expert op het gebied van leven met reuma), SRO (uitvoerder van het gemeentelijk sportstimulerinsgbeleid), SMA Midden Nederland (sportarts en fysiotherapie), MBO Amersfoort, Meander Medisch Centrum en de Koninklijke Wandelbond Nederland. De projectleiding is in handen van de Sportcombinatie.

Verslagen


Eindverslag

Amersfoort heeft ruim 17.000 volwassenen met reuma. Er is slechts een beperkt beweegaanbod voor deze doelgroep. De erkende interventie Wandelfit biedt een laagdrempelig, structureel beweegaanbod op maat, in dit project gericht op mensen met reumatische klachten. Zes keer per week kunnen deelnemers wandelen of Nordic Walking, aangevuld met oefeningen.
Deze activiteiten zijn voor de doelgroep bij uitstek geschikt en kunnen op elk niveau worden beoefend. Na de inspanning is er in de kantine gelegenheid om samen iets te drinken. Het wandelaanbod wordt uitgevoerd bij en met atletiekvereniging Altis en wordt ook in de wijk Leusderkwartier aangeboden. Er wordt samengewerkt met professionals die de deelnemers kunnen ondersteunen, waaronder met Cirkel der Seizoenen (expert op het gebied van leven met reuma), SRO (Buurtsportcoach/ uitvoerder van het gemeentelijk sportstimulerinsgbeleid), SMA Midden Nederland (sportarts en fysiotherapie), Meander Medisch Centrum en de Koninklijke Wandelbond Nederland. De projectleiding is in handen van de Sportcombinatie.

Wandelfit Amersfoort richt zich met een aanbod bestaande uit Sportief Wandelen en Nordic Walking op mensen met reumatische klachten (chronische spier- en of gewrichtsklachten). We zijn gestart met 3 wandelmomenten in april 2016. Vanaf oktober 2016 zijn daar 2 momenten aan toegevoegd. Er zijn nu dus 5 Wandelfit-momenten in de week.

De deelnemers zijn sportmedisch getest om te bepalen of het verantwoord is om aan het wandelaanbod deel te nemen.
Iedere drie maanden worden de deelnemers getest om te bepalen hoe het is gesteld met hun fitheid. Uit de onderlinge vergelijking van de uitgevoerde tests valt voorzichtig te concluderen dat het tempo toeneemt naar mate deelnemers langer meewandelen.

Samenvatting van de aanvraag

WIE Voor u ligt de subsidieaanvraag Wandelfit Amersfoort. In deze aanvraag krijgt u een beeld van de wijze waarop atletiekvereniging Altis samen met partijen uit de stad een wandelaanbod gaat verzorgen voor Amersfoorters met een vorm van reuma, die nu niet of onvoldoende bewegen. De sociale component rond de activiteit neemt tevens een belangrijke plek in binnen het project. In Amersfoort wonen ongeveer 17.000 mensen die kampen met reumatische klachten. Bewegen om soepel en fit te blijven is het advies voor deze doelgroep. Voor deze groep wordt vaak gedacht aan zwemmen of medisch fitness onder leiding van een fysiotherapeut. De Reumapatiëntenvereniging Amersfoort organiseert hiervoor oefentherapie in het (verwarmd) zwembad van Meander Medisch Centrum en heeft een oefengroep voor mensen met de ziekte van Bechterew in hetzelfde ziekenhuis. WAT Voor mensen met een vorm van reuma die graag in groepsverband bij een reguliere sportvereniging buiten actief willen zijn, is er in Amersfoort geen geschikte sportactiviteit. Daarom willen we voor deze groep mensen een wandelgroep starten die speciaal geschikt is voor mensen met reuma en aanverwante spier- en gewrichtsklachten. Vraag: Vanuit gesprekken met de praktijkondersteuner van Orion Huisartsen (Amersfoort) en een reumatoloog van het Meander Medisch Centrum komt naar voren dat het cruciaal is om in beweging te blijven en goed te leren doseren in de duur van de activiteit. Een beweegaanbod waarbij er oog is voor de individuele belastbaarheid van mensen met reumatische aandoeningen is vanuit de medische hoek daarom zeer gewenst. Reumatologen, fysiotherapeuten , de reumapatiëntenvereniging (Amersfoort) geven aan dat sportief wandelen als activiteit een geschikte activiteit is (en wordt al 5 jaar lang aangetoond in Soest). Aanbod: De aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 1. specifieke beweegactiviteiten 2. sociale component (gezamenlijk koffie drinken, gezamenlijk verbeterresultaten bespreken). 3. resultaten en verbetering tastbaar maken door metingen/fittesten. 4. de sportvereniging blijft actief communiceren over de WandelFit groepen richting de eerder genoemde zorgverleners, de patiëntenvereniging en andere samenwerkingspartners. 5. Na elke evaluatie kan men mede op basis van de testresultaten kiezen voor doorstroming naar een reguliere activiteit Sportief Wandelen en Nordic Walking groepen van AV Altis of op aangepast niveau sportief blijven bewegen WAAR De activiteiten vinden plaats vanuit de atletiekvereniging, gelegen in de wijk Schothorst. Onze club heeft een atletiekbaan waar op laagdrempelige manier kan worden gestart. De club ligt aan de rand van een prachtig park, hier zullen veel van de wandelactiviteiten plaats vinden. WANNEER Het project duurt twee jaar en de activiteit is dan zodanig geborgd, dat de activiteit zonder projectsteun blijft voortbestaan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.C.G. Oostveen
Verantwoordelijke organisatie:
Atletiekvereniging Altis