Mobiele menu

Warme overdracht in Zuid-Holland Noord

Projectomschrijving

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord en de zorg- en welzijnspartijen hebben op basis van een knelpuntenanalyse een regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ breed te implementeren en deze structureel te bekostigen.

Doel

Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere na opname in het ziekenhuis. Warme overdracht betekent hier dat ziekenhuis en wijkverpleegkundige onderling afstemmen hoe het verder gaat met de oudere. Dit gebeurt met een uniforme werkwijze, een structurele financiering en gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.


Samenwerkingspartners

De partners in het samenwerkingsverband zijn het Ouderenberaad ZHN, het LUMC, Alrijne Zorggroep, Activite, Libertas Leiden, Marente, Topaz, het NZLO, Zorg en Zekerheid, gemeente Leiden en gemeente Alphen.

Resultaten

Met dit project is een ‘warme overdracht’ geïmplementeerd voor kwetsbare ouderen van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord. Hiertoe is een uniforme werkwijze ontworpen waarvoor structurele bekostiging is geregeld. De invulling is gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf. De warme overdracht in dit project bestaat uit een gestructureerde overdracht van het ziekenhuis waarbij de verpleegkundige in het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige gezamenlijk overleggen (vis-a-vis of telefonisch), bij voorkeur in aanwezigheid van mantelzorger of oudere patiënt.

De resultaten van het project zijn:
- Structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee deze warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio. Deze manier van bekostigen valt binnen NZA regels, en is daarmee toepasbaar in heel Nederland.
- Implementatie van de warme overdracht in pilot vorm in 2017 met regionale implementatie vanaf 2018.
- Inzicht in kwalitatieve voordelen voor de ouderen en mantelzorgers. Door dit project heeft het inhoudelijk en bestuurlijk samenwerken aan regionale projecten door de verschillende zorgorganisaties een positieve boost gekregen. Hierdoor draagt het bij aan betere samenwerking in de gehele regionale zorgketen voor ouderen.

 

Verslagen


Eindverslag

Met dit project is een ‘warme overdracht’ geïmplementeerd voor kwetsbare ouderen van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord. Hiertoe is een uniforme werkwijze ontworpen waarvoor structurele bekostiging beschikbaar is. De invulling is gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.

De warme overdracht in dit project bestaat uit een gestructureerde overdracht van het ziekenhuis waarbij de verpleegkundige in het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige gezamenlijk overleggen (vis-a-vis of telefonisch), bij voorkeur in aanwezigheid van mantelzorger of oudere patiënt.

De resultaten van het project zijn:
- Structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee deze warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio. Deze manier van bekostigen valt binnen NZA regels, en is daarmee toepasbaar in heel Nederland.
- Implementatie van de warme overdracht in pilot vorm in 2017 met verdere regionale implementatie en borging vanaf 2018.
- Inzicht in kwalitatieve voordelen voor de ouderen en mantelzorgers

Door dit project heeft het inhoudelijk en bestuurlijk samenwerken aan regionale projecten door de verschillende zorgorganisaties een positieve boost gekregen. Hierdoor draagt het project bij aan betere samenwerking in de gehele regionale zorgketen voor ouderen.

De partners in het samenwerkingsverband in Zuid-Holland Noord zijn:
Ouderenberaad Zorg&Welzijn Zuid-Holland Noord
Leids Universitair Medisch Centrum
Alrijne Zorggroep
Activite
Libertas Leiden
Marente
Topaz
Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken, NZLO
Zorg en Zekerheid
Gemeente Leiden en gemeente Alphen a/d Rijn

De regio Zuid-Holland Noord is een van de vijf regio’s van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, een UMC-netwerk opgericht in het kader van Nationaal Programma Ouderenzorg in 2008.

ZonMw wil met de oproep “Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) – Invoering en structurele borging van innovaties in het zorg- en welzijnsstelsel voor ouderen” de praktijk ondersteunen om innovaties die voortkomen uit het NPO, waaronder de warme overdracht, in te voeren en structureel in het zorg- en welzijnsstelsel te borgen.

Op basis van een knelpuntenanalyse van zowel het Ouderenberaad als van de zorg- en welzijnspartijen is de brede regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ regionaal te implementeren en deze structureel te bekostigen. Deze ZonMW subsidieronde sluit daarom geheel aan bij de actuele regionale ontwikkelingen in de regio Zuid Holland Noord.

Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord, met een uniforme werkwijze, een voorstel voor structurele bekostiging, en gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.

Met warme overdracht bedoelen wij de regionale implementatie van de transmurale zorgbrug. De Transmurale Zorgbrug combineert proactieve ziekenhuiszorg voor de oudere patiënt met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige.

De verwachte resultaten van het project zijn:
- Implementatie van de warme overdracht in 2017 (met ad hoc pilot financiering)
- Voorstel voor structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee de warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio.

Samenvatting van de aanvraag

ZonMw wil met de oproep “Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) – Invoering en structurele borging van innovaties in het zorg- en welzijnsstelsel voor ouderen” de praktijk ondersteunen om innovaties die voortkomen uit het NPO, waaronder de warme overdracht, in te voeren en structureel in het zorg- en welzijnsstelsel te borgen. Op basis van een knelpuntenanalyse van zowel het Ouderenberaad als van de zorg- en welzijnspartijen is de brede regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ regionaal te implementeren en deze structureel te bekostigen. Deze ZonMW subsidieronde sluit daarom geheel aan bij de actuele regionale ontwikkelingen in de regio Zuid Holland Noord. Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere van het ziekenhuis naar de thuissituatie in de regio Zuid-Holland Noord, met een uniforme werkwijze, een voorstel voor structurele bekostiging, en gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf. Met warme overdracht bedoelen wij de regionale imlementatie van de transmurale zorgbrug. De Transmurale Zorgbrug combineert proactieve ziekenhuiszorg voor de oudere patiënt met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige. De verwachte resultaten van het project zijn: - Implementatie van de warme overdracht in 2017 (met ad hoc pilot financiering) - Voorstel voor structurele bekostiging vanaf 2018 waarmee de warme overdracht valt binnen de reguliere afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in deze regio. De partners in het samenwerkingsverband voor dit project in Zuid-Holland Noord zijn het - Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord - Leids Universitair Medisch Centrum - Alrijne Zorggroep - Activite - Libertas Leiden - Marente - Topaz - Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken, NZLO - Zorg en Zekerheid - gemeente Leiden en gemeente Alphen a/d Rijn De regio Zuid-Holland Noord is een van de vijf regio’s van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, een UMC-netwerk opgericht in het kader van Nationaal Programma Ouderenzorg in 2008.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633200016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. van Velzen
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center