Mobiele menu

Wat beïnvloedt teamfunctioneren in de eerstelijn? Een validatie- en determinantenstudie met de Team Climate Inventory

Door een toename van het aantal chronisch zieken en het aantal mensen met meerdere aandoeningen is er steeds meer vraag naar multidisciplinaire patiëntenzorgteams in de eerste lijn. De mate waarin deze teams goed functioneren, bepaalt waarschijnlijk mede ook de geleverde kwaliteit van zorg.

Team Climate Inventory

In dit onderzoeksproject is een bestaande vragenlijst voor het meten van het functioneren van teams, de Team Climate Inventory, gevalideerd voor teams in de eerste lijn in Nederland. Daarnaast is nagegaan welke (structuur)kenmerken en randvoorwaarden van belang zijn voor een goed functionerend, multidisciplinair team in de eerste lijn. Op grond van onze analyses kunnen we concluderen dat het bestaande framework van de oorspronkelijke auteurs past.

Producten

Titel: website Team Climate Inventory
Link: http://www.teamclimateinventory.nl

Verslagen


Eindverslag

In deze studie is een bestaande vragenlijst voor het meten van het functioneren van teams, de Team Climate Inventory, gevalideerd voor teams in de eerste lijn in Nederland. Daarnaast is nagegaan welke (structuur)kenmerken en randvoorwaarden van belang zijn voor een goed functionerend, multidisciplinair team in de eerste lijn. Aan het onderzoek namen in totaal 41 teams en 326 personen deel. Op grond van onze analyses kunnen we concluderen dat het bestaande framework van de oorspronkelijke auteurs past. De vier dimensies uit het model worden ook teruggevonden in de gegevens uit de eerste lijn. Echter, de eerste dimensie uit het model (ervaren veiligheid voor participatie) kan worden opgedeeld in twee factoren, namelijk de subdimensie interactie frequentie en de andere drie subdimensies (delen van informatie, veiligheid en invloed). Op basis van onze gegevens konden we geen verband vinden tussen de vijf bestudeerde kenmerken van teams (teamgrootte, relatieve doorstroom, overlegfrequentie, gemiddelde leeftijd en type team) met de vier hoofddimensies van teamklimaat. Uit de interviews blijkt dat In het algemeen bij de betrokken huisartsenpraktijken voornamelijk ‘zachte’ of sociale factoren een rol spelen bij het teamklimaat. Voorbeelden hiervan zijn drukte en het ontbreken van een teamvisie als belemmerende factoren, en regelmatig overleg en korte lijnen als bevorderende factoren. De sociale wijkteams, die vaak nieuw en experimenteel zijn, zijn juist meer bezig om randvoorwaardelijke zaken voor elkaar te krijgen terwijl er vaak wel een duidelijke visie en groot commitment is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
154031004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Verhoef
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc