Wat beweegt Ouderen?

Projectomschrijving

Het project ‘Wat beweegt Ouderen’ is een samenwerking tussen de Stichting Coevorden Gezond, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Adema Architecten en het Zorg Innovatie Forum.
Het project wordt uitgevoerd in de wijk Lootuinen: een lage SES-wijk met breed samengestelde populatie. Samen met inwoners (in co-creatie) zijn de vragen, doelen en werkwijze vastgesteld. We hebben vragen gesteld over de wijk en leefomgeving in relatie tot welbevinden en gezondheid. Deze zijn in kaart gebracht met het model Positieve Gezondheid. Hiervoor is o.a. een Wijkdag georganiseerd in samenwerking met bewoners en allerlei partijen. Tevens is het netwerk in kaart gebracht. De verzamelde informatie is teruggekoppeld aan de bewoners, gemeente en stichting. Het zijn mogelijke plannen voor herinrichting van de wijk (veiligheid, verbinding, groen), op basis van de wensen van bewoners. Er wordt een publicatie gemaakt waarin de werkwijze en ervaringen beschreven worden.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het project ‘Wat beweegt Ouderen’ heeft het gedachtegoed van Positieve gezondheid als uitgangspunt, en helpt ouderen in Coevorden een gezonde(re) leefstijl te ontwikkelen en weer in beweging te komen, door hen te motiveren en een uitnodigende omgeving daarvoor te bieden. We proberen daarbij verbinding te leggen tussen de verschillende generaties. Uiteindelijk streven we ernaar dat bewegen, en goed eten en denken, structureel deel gaan uitmaken van het leven in (Healthy Ageing) Coevorden en omgeving. Deze ontwikkeling is een participatief en iteratief proces, en vraagt een actief samenspel met ouderen en diverse partijen. Vanuit het model van Positieve Gezondheid gaan we (1) in gesprek / dialoog met ouderen en het netwerk om te inventariseren wat hun wensen en behoeften zijn en wat hen motiveert om meer in beweging te komen. Daarnaast wordt er (2) aanvullend verkend welke mogelijkheden er liggen vanuit de herinrichting van de publieke ruimte, om een extra impuls te geven aan het bewegen van ouderen in Coevorden. Dit proces wordt gecoördineerd vanuit het netwerk Gezond Coevorden en wordt daarin begeleid door een actieonderzoeker vanuit het Zorg Innovatie Forum. Om de resultaten breder te kunnen delen wordt er een publicatie gemaakt waarin de werkwijze en ervaringen beschreven worden.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521929
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.M.A. Kalverboer
Verantwoordelijke organisatie:
Zorg Innovatie Forum