Mobiele menu

Wat is de (kosten)effectiviteit van paramedische herstelzorg voor mensen met aanhoudende klachten na COVID-19: een vergelijking tussen twee gematchte cohorten

Kort na het uitbreken van de coronapandemie is de regeling Paramedische Herstelzorg opgestart, welke mensen met aanhoudende klachten na COVID-19 in staat stelde gebruik te maken van paramedische zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Deze regeling had tot doel de lange termijn klachten als gevolg van COVID-19 te verminderen met behulp van fysio-/oefentherapie, diëtetiek, logopedie en/of ergotherapie. De huidige studie laat zien dat mensen die gebruik hebben gemaakt van de Paramedische Herstelzorg regeling een hogere kwaliteit van leven hadden na 12 maanden, beter functioneerden na 6 en 12 maanden, en een lagere participatie hadden na 6 maanden in vergelijking met mensen die geen gebruik hadden gemaakt van deze regeling. De verschillen waren echter klein en de resultaten dienen geïnterpreteerd te worden in het kader van de beperkingen van het huidige onderzoek, zoals het niet gerandomiseerde design.

Context

Dit is een van de door ZonMw gefinancierde onderzoeken naar long COVID. Long COVID klachten, ook wel aanhoudende klachten na COVID-19 genoemd, hebben grote invloed op het leven van patiënten. Ze hebben gedurende een langere periode (langer dan 3 maanden) verschillende soorten aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, aanhoudende benauwdheid of extreme vermoeidheid. Wij faciliteren deze onderzoeken, omdat zorgprofessionals en beleidsmakers behoefte hebben aan meer kennis over wat dit ziektebeeld veroorzaakt en hoe ze dit effectief kunnen aanpakken.

Kenmerken

Projectnummer:
10430302130001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M. van Dongen
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam