Mobiele menu

Wat leren diermodellen ons over de effecten van manipulaties in de halswervelkolom op structuur en functie van gezonde en aangedane bloedvaten?

Manuele therapie is een veelgebruikte en effectieve behandeling voor mensen met nekpijn. Gelukkig uiterst zeldzaam, worden hierbij helaas ook zeer ernstige complicaties gerapporteerd zoals een bloedvatbeschadiging waardoor een beroerte of zelfs de dood kan volgen. De vraagstelling van dit systematisch literatuuronderzoek is: ‘Wat leren diermodellen ons over de effecten van manipulaties in de halswervelkolom op structuur en functie van gezonde en aangedane bloedvaten? De te verwachte meerwaarde is dat we via dit literatuuronderzoek inzicht krijgen of manipulaties invloed hebben op gezonde en geïnduceerde bloedvatletsels, en zo ja, welk type techniek, aantal herhalingen en krachten hiervoor nodig zijn. De resultaten geven (mogelijke) aanbevelingen voor de transitie naar humaan onderzoek waardoor verder dierexperimenteel onderzoek voorkomen kan worden binnen dit domein.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024166
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.A. Koop
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam