Mobiele menu

Wat mij helpt: jongeren in kwetsbare omstandigheden aan het woord over beschermende factoren.

In Amsterdam groeien veel jongeren op in kwetsbare omstandigheden. Er is inmiddels veel bekend over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun ontwikkeling. Minder weten we over beschermende factoren die hen helpen om zich positief en voorspoedig te ontwikkelen.

Dit onderzoek richt zicht op het in kaart brengen van beschermende factoren bij drie groepen jongeren in kwetsbare omstandigheden: (1) jongeren die opgroeien in armoede; (2) jongeren die mantelzorg verlenen en (3) jongeren die kampen met problematisch middelengebruik en/of opgroeien in een gezin met verslavingsproblemen. Aan de hand storytelling willen wij in kaart brengen wat de verschillen en overeenkomsten zijn in wat als beschermende factoren wordt ervaren in de drie genoemde groepen.

Het onderzoek biedt gedegen inzicht in beschermende factoren voor jongeren in kwetsbare omstandigheden en levert bruikbare tools en/of aanpassingen op voor professionals en vrijwilligers die met jeugd werken.

Kenmerken

Projectnummer:
744130105
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N. Abu Ghazaleh
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam